Su Şartlandırma Kimyasalları

 

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem.periyodik bakım -onarım

Öncelikle İncelenmesi gereken konular :

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF (Blöf Miktarının Hesaplanması,Blöf Şekilleri, Devamlı Blöf, Devamlı Blöfün faydaları)

 

 

Boruda Kışır ve Korozyon Oluşumu

BUHAR KAZANLARINDA KIŞIR VE BİRKİNTİ

BUHAR KAZANLARINDA KÖPÜRME

ISI TRANSFER SİSTEMLERİNDE KOROZYON (Buhar Kazanlarında Korozyon Çeşitleri -Oksijen Korozyonu-CO2 Korozyonu -Hidrojen Kırılması-Düşük PH(asit) Korozyonui Korozyonun Önlenmesi , Kondens Sistemlerinde Korozyon Çeşitleri Kazanlarda Duruş anındaki Korozyonun Önlenmesi

SOĞUTMA KULELERİ ( Lejyoner Hastalığı ve Önlenmesi Güvenli bir Soğutma Sistemi için izlenilmesi gereken adımlar)

Endüstriyel proseslerde kullanılan su şartlandırılmadığında
• ekipmanlara zarar verir
• sistemin performansını düşürür
• enerji ve su sarfiyatı artar

Etkin ve sürekli bir su şartlandırma programının uygulanması sadece bir ihtiyaç degil, günümüz koşullarında çok önemli hale gelmiştir.

Bir projenin aşamaları...

• İşletmeler firmamız teknik servis mühendisi tarafından ziyaret edilir.
• Su şartlandırma programına dahil edilecek sistemler belirlenerek kapsam oluşturulur.
• Mevcut ön ve iç şartlandırma programı varsa gözden geçirilir ve aksaklıklar tesbit edilir.
• Hiç bir şartlandırma programının olmadığı tesisler detaylı incelenir. Gerekli tüm hatlardan su örnekleri alınarak Kimya laboratuarlarında test edilir.
• Standart dışında olan değerler ve sistemde kireçlenmeye, korozyona ve biofoulinge neden olan maddelerin giderilmesi ya da zararlı etki yapmayacak forma dönüştürülmeleri için gerekli olan müdahaleler, kullanılması gereken kimyasallar ve miktarları analiz raporu ile birlikte müşteriye iletilir.

 

Şartlandırma yapılan sistemler

 
 

• Buhar Kazanı
• Buhar Jeneratörü
• Soğutma Kulesi
• Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma ve chiller devreleri
• Klima Santralleri
• Evaporatif Kondenser
• Yüzme Havuzları
• Spa Havuzu
• Jeotermal Su Sistemleri

  Buhar Kazanı Sistemleri  için kimyasallar

Gıda üretim tesislerinde kullanıma uygun, FDA uyumlu tümü
organik bileşimli kireç-korozyon inhibitörleri

Düşük ve orta basınçlı kazanlarda kireç ve korozyon inhibitörleri
(45 atm ye kadar)

Kızgın ve sıcak su kazanlarında kireç-korozyon inhibitörü

Yüksek basınçlı kazanlarda kireç-korozyon inhibitörü (45 atm
üstü)

Buhar jenaratörlerinde kireç-korozyon önleyici

Buhar kazanları ve kondens ve dönüş hatlarında oksijen ve
karbondioksit korozyonu önleyici kimyasallar, oksijen tutucular,
karbondioksit nötralizanları, uçucu, nötralize edici ve film yapıcı
amin bazlı kimyasallar serisi

Buhar kazanlarında çamur ve birikinti temizleyici kimyasallar

Buhar kazanlarının yüzeylerinde oluşmuş birikinti tabakalarını
giderici dispersant

Kalorifer ve sıcak su kazanlarında kireç ve korozyon önleyici
kimyasallar

Kombi sistemleri için kireç-korozyon önleyici

Buhar kazanlarında yakıt şartlandırma katkısı

Soğutma Grubu Kimyasalları

Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

Kapalı devre ve chiller soğutma sistemleri için özel bileşimli kireç
ve korozyon önleyici kimyasallar

Soğutma sistemlerinde kireç, çamur ve birikinti temizleyici

Soğutma sistemlerinde biyolojik birikimler için temizleyici

Soğutma sularında bakteri ve yosun önleyici biyositler

Endüstriyel soğutma sistemleri, klima santralleri, evaporatif
kondenserlerde Legionella Risk Kontrolü Programı için kullanılan
özel biyosit

 Reverse Osmosis Kimyasalları

Membran koruyucu antiscalant

Membran temizleyici

Membran sistemlerinde dezenfektan

Atık Su Kimyasalları

Atık su arıtma tesislerinde çöktürücü

Atık su artıma tesislerinde köpük oluşumunu önleyici

Sintine arıtma tesislerinde separatör ve filtrelerdeki yağ temizleyici

Anyonik polielektrolit

Katyonik polielektrolit

Fosseptik tankları ve çukurları için geliştirilmiş koku ve yağ giderici

 HVAC Kimyasalları

Hava soğutmalı gruplar, klima santralleri ve fan coil
sistemlerinde asit içermeyen bileşimli filtre temizleyici

Fan coiller ve klima santralleri için yosun önleyici

Asit içermeyen, alüminyum yüzey temizleyicisi