Tam Otomatik Su Arıtım Sistemleri

Su Arıtım Sistemi Periyodik Bakım Onarım

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.. Su Arıtım Sistemi Tesisi Bakım ve Onarımı

Fiyat alınız

Arıtım; içme ve kullanma amacıyla, kirli suların belli işlemlerle istenilen niteliklere getirilmesidir.Su şartlandırma ise,proses suyu hazırlama diye de bilinen işlemdir.Arıtım ihtiyacı, kullanıcının hangi amaçla su istediği ile doğrudan ilgilidir..

KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ

 

Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.

Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi,kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir.

FİLTRASYON : Suda çözünmeyen kum. kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtmak;su içerisinde tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal olarak arıtmak; bu arıtım aşamalarıyla suyu tortusuz,renksiz ve berrak bir hale getirme işlemine filtrasyon denir.

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri..Komple Su Arıtım Sistemi Periyodik Bakım Onarım

Fiyat alınız

Her Tür deponun önüne askıda katı partükülleri tutmak amacıyla mutlaka yıkanılabilir bir kartuş filtre konulması tavsiye edilir.

Kartuş filtre: Kartuş filtre, suda istenmeyen maddeleri tutmaya yarayan, montajı ve kullanımı kolay su arıtma filtreleridir. Filtre ve filtreye yuvalık eden filtre kabından oluşur. Genellikle tortu ve klor gideriminde kullanılırlar. Tortu gideriminde kullanılan kartuş filtreler ömrü dolunca yenilenen ve yıkanıp yeniden kullanılabilen olmak üzere iki çeşittir. Ömrü dolunca yenilenen kartuş filtrelerin gözenek çapları 1, 5, 10, 20 mikrondur. Yıkanıp yeniden kullanılabilen kartuş filtreler ise 60 mikron ve üzeri filtrasyon yapabilirler.  Yıkanıp yeniden kullanılabilen filtreler, plastik, paslanmaz çelik ve torba filtrelerdir.

Diğer kartuş filtre çeşidi karbon filtredir. Karbon kartuş filtreler, sudaki spesifik organikleri, toplam organik karbonu (TOC) ve kloru gidermek için kullanılır.

AKTİF KARBON FİLTRELER: Suda bulunan klor, açık alanlardan sızabilecek ilaçlar, tarım ilaçları, asbest vb. organik maddeler her an suya karışabilecek şekildedir. Bu organik bileşikler aktif  karbon  malzemenin yüzeyinde tutularak adsorpsiyon işlemi ile giderilmektedir.

YUMUŞATMA : Suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri suyun sertleşmesine sebep olmaktadır. İyon değişim yöntemi ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının alınması işlemi sonucu suyun sertliğinin düşürülmesi işlemine yumuşatma denir

 

Tortu ve Aktif Karbon
Ultraviole Dezenfeksiyon
Yumuşatma

 

Kabin Tip Su Yumuşatma Cihazları

Su ile çalışan her türlü makinaya, tesisata bağlı  boruların kısa zamanda kireç taşı bağlaması ile daralmasına, sabun vb gibi temizlik ürünlerinin fazla kullanılmasına neden olmaktadır.

Kireç tabakası çamaşır ve bulaşık makinalarında  arızalara neden olmaktadır.

Sert suların kullanıldıkları yerlerde oluşan kireç katmanlarının bakteriler için uygun ortam teşkil etmesi de ayrıca insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında damar sertliği ,böbreklerde taş oluşumu gibi hastalıklara neden  olmaktadır.

Ayrıca sıcak su tesisatı ve buhar kazanlarında da yüksek ısının etkisi ile yoğun kireç tabakası oluşturur. Bu durum ise çok fazla yakıt harcanması demektir.

 

Mikrobiyolojik Arıtım

 

Suda bulunan  mikroorganizmaların DNA  yapılarının bozulması yolu ile zararsız hale getirilmesi işlemine Ultraviole ve suya klor dozajlama ile yapılan dezenfeksiyon işlemine ise mikrobiyolojik arıtım denir.

Sağlık açısından en etkili mikrobiyolojik arıtım, kullanımdan hemen sonra tatbik edilen ultraviole sistemidir.

 

Reverse Osmosis, Desalinizasyon

 

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içerisindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, membran flitrasyon işlemine REVERSE OSMOSIS sistemi denilmektedir. .

EVSEL TİP REVERSE OSMOZ

EN KALİTELİ İÇME SUYU TEMİNİ İÇİN TEZGAHALTI R.O. CİHAZLARIMIZ

 

Reverse Osmosis (Ters Osmos)  

Sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan membranların gözeneklerinden, yüksek basınç altında geçirilmeye zorlanan suyun içerisindeki su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu membranlardan geçebilirken, suyun içerisindeki  çoğu madde geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerne göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir.

Yukarıda görülen cihazlar sadece tek musluktan evlerde çok kaliteli ve sıhhı içme suyu temini için , altta  görülen ise büyük kapasiteler için üretilen ters osmos sistemlerimizi göstermektedir.

 

SU ARITIMDA DEGAZÖR SİSTEMLERİ


Degazör Sistemleri, su içerisindeki karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan eriyik gazların giderimi için; su, Degazör’ün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen üniteye giriş yapar. Su, Degazör’ün üst kulesine doldurulmuş olan halkalarla temas ederek aşağı doğru süzülür. Aşağı doğru süzülür iken aşağıdan yukarıya Degazör fanının sağladığı hava verilerek suyun hava ile teması sağlanır. Hava suyun içerisindeki çözünmüş gazları bünyesine alır ve uçurur. Böylece ters akış prensibi ile suyun içerisindeki gazlar giderilmiş olur ve arıtılan su Degazör’ün alt kısmında depolanır.

 

FİLTRASYON VE SU SİSTEMLERİ

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli, En Sağlıklı ve En Ekonomik Mühendislik Çözümleri

Su Arıtma Sistemlerinde Bakım Onarım

Fiyat Alınız

Dünyanın önde gelen filtre üreticilerinin önde gelen firmaları ile çalışan firmamız, sektöründe ; profesyonel hizmet anlayışı ile 10 yılı geride bırakmıştır. birbirinden çok farklı yapıdaki suların filtrasyonu için çok çeşitli çözümlere sahiptir. Bu sular genellikle ; soğutma suları, derin kuyu suları, proses suları, fabrika atığı sulardır. Bu suların ağırlıklı olarak kullanıldığı alanlar ; otomotiv sektörü, belediyeler, tekstil sanayi, plastik sanayi, petrokimya sanayi, gıda sanayi, kağıt sanayi, çimento sanayi, güç santralleridir Filtrasyon Sistemlerimizin  diğer uygulama alanlarını da ; hastaneler, iş ve eğlence merkezleri, gökdelen tipi yüksek binalar, oteller ve golf sahaları oluşturmaktadır.
Filtre Sistemlerimizin başlıca kullanım alanları;
•             Endüstriyel Alanlar,
•             Sulama Sistemleri,
•             Belediyeler olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilmektedir.
Başlıca ürün çeşitlerimiz;
•             Otomatik Filtreler (Kendi kendini temizleyen hidrolik, elektronik kontrollü, vakumlu ve fırçalı elek filtreler),
•             Plastik Filtreler,
•             Metal Filtreler,
•             Hidrosiklon,
•             Gübre tankları,
•             Yosun Filtrelerinden oluşmaktadır.

Metal Filtreler

Metal Filtre    *  25-180m3 kapasiteli

                           

*  Disk ve elek iç takım alternatifi 

                           

 

                           

                           

 

 Hidrosiklon Sistemleri                                          Gravel Tank/ Filtre

  20-200 m3/ saat kapasiteli hidrosiklonlar          15- 80 m3/ saat  kapasiteli

   

  Yatay ve dikey gübre tankları 60-350 lt kapasiteli

  Otomatik Kendi Kendini Temizleyen Filtreler

   • Hidrolik ve Elektronik kontrol                      * Elektronik kontrollü redüktör motor
   • 40 ve 100 m3/ saat kapasiteli                     * 40 ve 100 m3/ saat kapasiteli                                         

    • Hidrolik ve Elektronik kontrol                      *  Elektronik kontrollü redüktör motor
    • 120- 180 m3/ saat kapasiteli                     *  120- 400 m3/ saat kapasiteli   

           Plastik Filtreler

     

    Model  Mini Plastik Filtre- Model Ekonomik Plastik Filtre

    3- 12 m3/ saat kapasiteli.......................................... 25 m3/ saat kapasiteli

    Disk ve elek iç takım alternatifi                           

     

    Double Plastik Filtre                                   Plastik Vakum Elek Filtre

    50- 80 m3/ saat kapasiteli

     

    Atık Su Arıtım Tesisleri

     

     

    ·  Oteller, siteler, okullar askeri birlikler vs. yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksuyun arıtımı

    ·  Geçici yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuyun arıtımı

    ·  Endüstriyel atıksuların doğrudan veya kimyasal arıtma sonrası biyolojik arıtımı

    ·  Evsel atıksulardan sulama suyu elde edilmesi.

    ·  Evsel ve endüstriyel atık suların farklı amaçlar için geri kazanımı.

    Proses açıklaması:
    Sürekli giriş - kesikli çıkış prensibine göre çalışan aktif çamur prosesinde havalandırma ve çökeltme prosesleri aynı tank içinde, periyodik olarak havalandırma işleminin durdurulması ile gerçekleştirilir. Havalandırma işlemi sırasında bakteriler biyokimyasal etkinlikleri ile atık su içindeki kirlilik oluşturan askıda ve çözünmüş haldeki organik maddeleri parçalayıp oksitleyerek giderir. Bu amaçla gerekli oksijen ve tam karışımlı ortam blower (hava üfleyiciler) tarafından sağlanır.

    Havalandırma işleminin durdurulması ile aynı hacim içinde bu kez çökelme başlar. Bu işlem sırasında biyolojik olarak arıtılmış atık su aktif çamurundan ayrıştırılır. Ayrışma sonrasında arıtılmış atık su boşaltma pompasıyla deşarj edilir. Deşarj hattı üzerine sıvı klor enjekte edilerek arıtılmış suyun dezenfeksiyonu sağlanır. Arıtılmış su bu haliyle veya ileri arıtımdan geçirilerek bahçe sulama amacıyla kullanılabilir. Atık sudaki organik maddelerle beslenip çoğalan aktif çamurun ihtiyaç fazlası olan kısmı aktif çamur prosesinde çok azdır. Tamamen gübre niteliğindeki bu çamur yılda birkaç kere üniteden vidanjör yardımıyla alınarak uzaklaştırılır.

    Atıksu arıtma ünitesinin operasyon safhaları otomasyon ünitesi ile yönetilir.Otomasyon ünitesi atıksu debisindeki dalgalanmalara karşı çıkış suyu kalitesinin sürekliliğini güvence altına alır. Tesisin operasyonlarıOtomasyon ünitesinin programlanabilme özelliği sayesinde istendiğinde teknik servis veya kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Ünitedeki tüm ekipman otomasyon panosundan kontrol edilerek manuel olarak da devreye girip çıkabilir.Otomasyon üzerinde yer alan elektrikli ekipmanın çalışma/arıza uyarıları ile kullanıcı arızalardan haberdar olur.Otomasyon sistemi atıksuyun en verimli ve ekonomik şekilde arıtarak uzun vadede kazanç sağlar.

    Geri kazanım :
    Atıksu arıtma tesisinin arıttığı su sulama amaçlı kullanılabileceği gibi ek aksesuarlar ve ileri biyolojik arıtma süreçleri eklenerek yüksek kaliteli sulama suyu da elde edilebilir. Atıksu sulama dışındaki farklı kullanımlara uygun şekilde de geri kazanılabilir.

    Enerji Tasarrufu :
    Opsiyonel aksesuarlar arasında sunulan ve otomasyon ünitesi ile entegre çalışabilen enerji tasarrufu ekipmanları uzun vadede tesisinizi çok daha ekonomik işletmenizi sağlar.

    Konfor ve kullanım kolaylığı :
    Atıksu arıtma tesisi ses Seviyesi çok düşüktür Özellikle sitelerde yakınındaki evler için sıkıntı yaratmaz. Koku ve sinek oluşturmaz. Çok az bakım gerektirdiği için işletme personeli ihtiyacı çok düşüktür

     

    ATIK SU ARITIM SİSTEM ŞEMASI

    Atık yağlar, atıksularla beraber yada ayrı ayrı olarak büyük sorundur. Atık yağlar hem çevreye zarar verir hemde atıksu hatlarında arıtma tesislerinde, kanalizasyon şebekesinde tıkanmalara, daralmalara yol açarak zamanla maliyeti yüksek arızalara neden olurlar. Ayrıca arıtma tesisleri verimliliği göze alındığında atık yağlar verimi olumsuz etkileyen zamanla birikmeler yaparak arıtma tesisini iş görmez durumu getirebilmektedir.

    PAKET YAĞ TUTUCULAR 

    “ 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir . Atık yağlar donarak atıksu hatlarında tıkanmalara neden olur.” 

    Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (WWF) açıkladığı bilgilere göre, kullanıldıktan sonra kontrolsüzce atılan yağların müthiş bir su kirlenmesine yol açtığı ve sadece 1 litresinin 1 milyon litre suyu kirlettiiği açıklandı. 

    Evsel atık nedeniyle oluşan su kirliliğinin yüzde 25'ini bitkisel atık yağların oluşturduğu, sudan hafif olduğu için su yüzeyinde kalan bitkisel yağların havadan suya oksijen transferini engellediği, canlılarının yaşamını olumsuz etkilediği bilinmektedir.
    Özellikle lokanta ve fast-food türü işletmelerin atık yağ oluşturmada önemli rol oynadığı,  atık yağlarını kontrolsüz ve yağ tutucular kullanmadan kanalizasyona dökerek su kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.  Ayrıca donan yağ birikerek atıksu borularını tıkar.  Bu nedenle üretimlerinde yağ kullanan tesislerde ve işletmelerde kesinlikle su giderlerine yağ tutucu sistemler takılmalı atık yağlar kanalizasyon hatlarına ulaşmadan burada tutulmalıdır.
     

    ATIK YAĞLARIN ZARARLARI NASIL ÖNLENİR  ? Atık yağlar mevcut gidere yağ tutucu cihaz takılmasıyla kontrol altına alınır. Atık yağlar yağ tutucuda hapsedilir ve periyodik olarak temizlenerek uzaklaştırılır.  

    TOPLANAN YAĞLAR NE YAPILIYOR ? Yağ tutucuda ayrışan ve tutulan atık yağlar biodizel tesislerinde veya yeniden kazanım tesislerinde değerlendirilerek yakıt, sabun gibi maddelere dönüşür. Bu şekilde hem çevre kirliliği önlenmiş hemde ekonomik geri dönüşüm sağlanmış olur.

    ATIK YAĞLAR MUTLAKA YAĞ TUTUCU KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMALIDIR !!!

    YAĞ TUTUCULARIN ÖZELLİKLERİ 

    Atık sularda ki yağın fiziksel yöntemler ile giderilmesi amacıyla imal edilen, paket yağ ayırma birimidir.Fiziksel özelliğinden dolayı (suya göre yoğunluğu az olduğundan) yağın ünitenin yüzeyinde toplanması sağlanır. Yağlı su, yağ tutucu tankı içinden laminer akımla geçirilir. Akış sırasında, yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olan yağ zerrecikleri yağ tutucunun yüzeyine doğru yükselir. Yağ tutucudan atık suyun geçirilmesi sırasındaki hız, ünitenin boyutları belirlenirken esas alınacak temel kıriterdir. Haznenin boyutları, yağ tutucu çıkışına kadar, atık su içindeki yağın, yüzeyde toplanmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Ünite üzerine toplanan yağ,  bir savak vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır.

    STANDART ÖZELLİKLERİ

    • " Paslanmaz çelikten, HDPE malzemelerden ve st 37 karbon çeliğinden modellerimiz vardır.
    • " Kullanılacağı yere göre, yer üstüne veya yer altına monte edilebilir ,
    • " Montajı kolaydır, DIN 4040 ve 4041 uygundur .
    • " Temizlik ve bakımı kolaydır.
    • " Katı atık tutucu sepet ızgara standarttır.
    • " Yağ tutucu hacimleri net iç hacimleridir.

     

    MAX. DEBİ
    (Lt/sn)

    TİP

    KAPASİTE
    (Litre)

    BOYUTLAR (mm)

    Boy

    Yükseklik

    En

    Giriş/

    Çıkış

     1

    YAĞ-TUT 1

    375

    1000

    750

    500

    100

    2

    YAĞ-TUT 2

    703

    1250

    750

    750

    100

    3

    YAĞ-TUT 3

    937

    1250

    1000

    750

    125

    4

    YAĞ-TUT 4

    1200

    1500

    1000

    800

    125

    5

    YAĞ-TUT 5

    1500

    1500

    1000

    1000

    125

    6

    YAĞ-TUT 6

    1800

    1800

    1000

    1000

    150

    7

    YAĞ-TUT 7

    2000

    2000

    1000

    1000

    150

    8

    YAĞ-TUT 8

    2500

    2500

    1000

    1000

    200

    10

    YAĞ-TUT10

    3000

    3000

    1000

    1000

    200

    • Ölçüler değiştirilebilir. İsteğe göre imalat yapılabilir.
    • Daha büyük kapasiteli imalatlarımız vardır.
    • Yer altı ve tezgah altı modellerimiz vardır.

    KULLANIM ALANLARI ;

    •   Toplu yemek üretim tesisleri,
    •   Lokanta ve kafeteryalar,
    •   Oteller, tatil köyleri, 
    •   Mezbahalar, kesim evleri,
    •   Et ve balık işleme tesisleri, 
    •   Oto tamir ve bakım yıkama   servisleri,
    •   Üretimde yağ kullanan tesislerin   tamamı,
    •   Arıtma tesisleri, kentsel atık su    arıtma tesisleri. 
    • ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE TASARIM YAPILMAKTADIR.
    •  Sanayi ve evsel atık suların özelliklerine göre özel tasarım ürünler imal edilmektedir.
    • 0,2 lt. / sn.’ den 200 lt. /sn. kapasiteye kadar üretilmektedir.
    • Temizlik ve bakımları son derece kolaydır.
    •  Yağ seviyesi ve birikimini haber veren sesli ve ışıklı alarm sistemi vardır.
    • Tam otomatik çalışan sistemler imal edilmektedir.
    • Çamur ve yağ pompaları ile otomatik olarak boşaltılır.
    •  İmalatta isteğe göre İthal AISI 304 paslanmaz çelik ve epoksi kaplı karbon çeliği kullanılır.