SAYFA İÇİ ARAMA

- Tesisat Malzemeleri -Sıhhi Tesisat Nedir -Dökme Demir Borular -Çelik Borular-Galvaniz Çelik Borular - Polipropilen (PP) Borular ve Çeşitleri-Cam Elyaf Takviyeli Borular ve Çeşitler-Sac ve boru bükümü hesabı-Alüminyum Folyo Takviyeli Borular ve Çeşitleri-HDPE Polietilen (PE-X) Borular ve Çesitleri-Bakir Borular-Hangi Boru Hangi Tesisata Uygundur-Borularin saatte su taşıma kapasiteleri -Sıhhi Tesisat Arızaları ve Çözümleri -Yağmur Suyu Hesabı- Atık Su ve Sifonlardaki Arızalar -Temiz Su Tesisati Arızaları- Sıcak ve soğuk su Pratik Bilgiler -özgül aağırlıklar-Mekanik Tesisat Semboller -flanş ölçüleri - Birimler -Elektrik Birim ve pratik Bilgileri- Paslanmaz Çelik kalite çeşitleri ve kullanim alanlari -PDF Tablolar (Sicaklik karşılaştırmaları Yanma ürünleri-Sıcaklığa göre malzeme seçimi - Sicakliga göre su özellikleri - Akışkan hızlari -Kızgin Buhar özellikler- boruların termal genişlemesi vs) - Ana yakit deposu montaj şemasi - Borularda mesnet mesafesi - Selenoid vana nedir--Basinç Düsürücü-

*******************************************************************

 

Tesisat Malzemeleri - Tesisat arızaları çözümleri

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri..

ihtiyacınız olan her konu için fiyat alınız

Yapı ve Tesisat konusunda yapmak istediklerimiz :

-Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, müşterilerimizin yaptığı uygulamalarda dünya çapında kabul görmüş, uygunluğu standartlar ile belirlenmiş doğru ürünleri, doğru yerde kullanmasını sağlayarak daha hızlı, daha pratik, daha ekonomik çözümler yaratmak.

- Faaliyet gösterdiğimiz sektörde,üretimini veya ithalatını yapmış olduğumuz ürünün hangi uluslar arası standartlara uygun olması gerektiğini, hangi kalite belgelerine sahip olması gerektiğini, hangi üretim teknolojisi ile üretilmesi gerektiğini, hangi teknik şartlara sahip olması gerektiğini ve doğru olarak nerede ve hangi şartlar altında kullanılması gerektiğini sektörün tüm bireylerine aktarmak.

- Önümüzdeki yıllarda, bölgemizdeki tartışılmaz üstünlüklerini Dünya çapında kanıtlayacaklarına inandığımız Türk İnşaat firmalarına, uluslar arası normlarda ve kalitede ürünlerimiz, konusunda uzman teknik kadromuz ile çözüm ortağı olmak.

Temiz Su Tesisatında Kullanılan Borular
Temiz su tesisatında kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Temiz su tesisatında kullanılan borular farklı malzemelerden yapılmış olabilir. Günümüzde galvanizli boruların yerini plastik borular almaya başlamıştır. Galvanizli borunun ömrü, galvaniz kalınlığına ve doğru kullanımına bağlı olarak 10 50 yıldır. Ortalama 20 °C sıcaklıkta bu süre tespit edilmişken sıcaklık ve basınç artması durumunda bu ömür daha azdır. Bina içi sıcak su ve soğuk su tesisatlarında, galvanizli çelik, plastik ve bakır borular kullanılabilir. Günümüzde, galvanizli borulara göre daha uzun ömürlü, ekonomik ve işçiliğinin kolay olması dolayısıyla plastik borular öncelikle tercih edilmektedir. Ancak sıva üstü tesisatlarda sert çekilmiş bakır borular estetik yönüyle tercih sebebidir.

Sıhhi Tesisat Nedir? : 
İnsan yaşamı için zorunlu olan temiz suyun temini, kirli suyun uzaklaştırılması ve kullanılmasını sağlayan tesislerin yapımı ve işletilmesini konu alan meslek dalıdır. Bu konuda çalışan meslek sahiplerine Sıhhi Tesisatçı denir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi tesisatçılık insan sağlığını ilgilendiren bir meslektir. Tesisatçıda bunun bilincinde olmalı, çalışmalarda bunun önemini unutmamalıdır. Unutmayalım ki Sıhhi Tesisat bir binanın can damarı sayılır. 
Binalarda temiz su, pis su, ısıtma ve hava gazlı borularından başka şehirlerde ana su boruları şebekesinden petrol taşıma işlerinde buhar ve çeşitli sıvıları taşımada ve çatı konstrüksiyon elemanı olarak boruların kullanıldığı görülmektedir. Başlıca tesisatta kullanılan boru çeşitleri şunlardır;

.

Temiz su tesisatlarında sayaç yönünde su boşaltılması sağlamak amacıyla yatay borulara % 1 eğim verilmelidir. Açıktan döşenen borular mutlaka kelepçelenmelidir. Boru ekseninin duvardan açıklığı 3 inçe kadar 4 cm, 3 inç ve daha büyük borularda 5 – 6 cm olmalıdır. Bina dışında toprak altına döşenecek borularda donmaya karşı önlem almak için bölgesine göre 60 – 80 – 100 cm derinlikte gömülerek izolasyon yapılmalıdır. Ayıca ağır vasıta geçecek yerlerde gerekli önlem alınmalıdır. Kolektör yapımında kaynak kullanılmamalıdır. Eğer kullanılması zorunlu ise yeniden galvanizlenme işlemi gerçekleştirilmelidir.

-Çelik Borular:
Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar) olarak kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış galvanizli borular kullanılır. Bu borular, duvarda sıva altına (ankastre) döşenebilir ancak döşeme, ıslak zemin altına döşenemez. Bu borular, temper dökümden yapılmış ek parçalarıyla dişli, vidalı flanşlarla flanşlıbağlantı yapılır. Galvanizli çelik borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve sıcak işlem yapılmaz. Böyle bir işlemde borunun üzerindeki galvaniz kaplaması bozulacağından borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvanizli çelik borular 6 –6,5 m boyunda, iki ucu dişli üretilir. Dişlerin zedelenmemesi için bir ucuna manşon, diğer ucuna plastik muhafaza takılarak piyasaya verilir.

-Galvanizli Çelik Borular:

Çelik Galvaniz Borulara ait teknik özellikler

Polipropilen (PP) Borular ve Çeşitleri
Tesisat sektörü kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahiptir. Buna paralel olarak son zamanlarda boru çeşitleri ve uygulamalarında hızla yükselen bir ivme yakalanmış olup tesisatçıların bile takipte zorlandığı sistemler birbiri ardına piyasalarda yer almaya başlamıştır.

2000’li yıllara girerken yaygın şekilde kullanılan galvaniz ve siyah çelik borular, yerini plastik ve bakır borulara bırakmış durumdadır. Bilhassa plastikten mamul polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve poliproplen (PP) borular zengin seçenekleriyle sektöre egemen olmuştur. Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen (PP)dir. Polipropilen ham maddesi ısıya, basınca ve kimyasal maddelere mukavemeti açısından üç gruba ayrılır.
Bunlar:
– Homopolimer (Tip 1)
– Copolimer (Tip 2) ve
– Random copolimer (Tip 3)dir.
Diğer çeşitlerine göre bilhassa temiz su da polipropilen random copolimer – PPRC (Tip3) sınıfı daha fazla tercih edilmektedir. Isıtma tesisatında ise bu boruların uzama kat sayılarının fazla olması sebebiyle oluşabilecek sarkma ve genleşmelerin önüne geçmek için yine bu boru grubundan olan alüminyum folyo kaplı olanları kullanılmalıdır. Polipropilen borular, işçiliğinin kolay ve çabuk olması, hafifliği, iç yapısının pürüzsüz oluşu, kireç ve pislik tutmama, korozyondan etkilenmeme, nakliye gibi avantajları sebebiyle vazgeçilmez bir ürün hâline gelmiştir. Soğuk suda 20 atü, sıcak suda 10 atü basınçta uzun yıllar problem çıkarmadan kullanılır. Daha ziyade beyaz veya gri olmak üzere yeşil, mavi renklerde üretilir. Boru ve ekleme parçaları aynı malzemeden imal edilir. Boruların birleştirilmeleri, elektrofüzyon diye tabir edilen boru ve bağlantı parçalarının 260 ˚C ısıtılıp ergimesi ve akabinde birbirleriyle kaynaşarak eklenmeleri metoduna dayanır. Kuralına uygun olarak yapılan birleştirmelerde herhangi bir kaçak meydana gelmez. Bağlantı parçasının iç çapı, boru dış çapına eşittir. Boru ucu dış yüzeyi ve bağlantı parçası iç yüzeyi füzyon kaynak makinesinde aynı anda ısıtıldıktan sonra birbirine takılarak birleştirme işlemi tamamlanır.

PPRC borular, galvaniz boruların aksine dış çaplarına göre adlandırılır. Galvaniz borular, iç çaplarıyla anıldıkları için inç (parmak) olarak aynı çaptaki borularda PP borulardan bir çap küçüktür.

Cam Elyaf Takviyeli Borular ve Çeşitleri
Cam elyaf takviyeli borular, bina tesisatlarında basınçlı soğuk ve sıcak su iletiminde kullanılmak amacı ile üretilmiş olup üç katmandan oluşan bir yapıya sahiptir. Orta katman cam elyaf takviyeli polipropilen randomdur. Malzemenin kısaca gösterimi PP-R-GF şeklindedir. Dış ve iç katman ise Tip 3 olarak adlandırılan “Polipropilen Random Copolimer” (PP-R) malzemeden yapılmaktadır. Mevcut polipropilen ek parçaları ile kullanılabilinir. Kaynak ve tesisat montaj uygulamalarında polipropilen boru uygulamalarından bir farkı yoktur. Cam elyaf takviyeli kompozit boru, kimyasallara karşı dayanıklıdır. Bina içi sıcak soğuk sıhhi tesisat, bina içi ısıtma, basınçlı hava klima sistemleri ve endüstriyel boru sistemlerinde kullanılır.

Alüminyum Folyo Takviyeli Borular ve Çeşitleri

Bu borular üç katmandan oluşur. Boru ve kaplaması arasında alüminyum folyo ile birlikte PPR-Tip 3’ten üretilir. Folyo sargı kaynaklama ve özel PP filmleri kullanılarak alüminyum folyo ile PP katmanı arasında bağlantı sağlayacak şekilde eklenir.  Üst ve alt katmanı çapraz bağlı polietilen, orta katmanı alüminyum folyolu olarak üretilmektedir. Güçlü çapraz bağlar sayesinde borunun sıcaklığa dayanımı yüksektir. Borunun orta tabakasında bulunan alüminyum folyo, çapraz bağlı polietilenle bir bütün olarak çalışarak borunun yüksek sıcaklıklarda boyca uzamasını azaltır. Plastik alüminyum folyolu borularda birleştirme öncesi ağız kısımlarındaki folyo traşlanır

HDPE Polietilen (PE-X) Borular ve Çeşitleri
Polietilen (PE-X) borular sıhhi tesisatta, ısıtma tesisatında, gaz tesisatında ve basınçlı havatesisatında kullanılır. Borular kangal hâlinde çok büyük uzunluklarda bulunur. Böylece daha az sayıda fittings kullanımı ihtiyacı vardır. Kırılgan değildir, yanabilir. Yumuşak ve sert PE olarak teslim edilebilir. Polietilen boru, özel işlemlerle moleküller arası çapraz bağlar oluşturarak basınca dayanıklı hâle getirilebilir. Buna PE-X adı verilmektedir. Bu borular, sıcak su tesisatında özellikle döşemeden ısıtma uygulamalarında kullanılabilir. PE-X borular paslanmaz, kesilmesi pratik ve kolaydır, çapı daralmaz, çürümez, kireçlenmez. PE-X borular -100 0C ile +110 0C arasında mukavemet özelliklerini korur. Polietilen ham maddesi yoğunluğu yüksek bir malzemedir. Bu malzeme üzerinde yapılan bazı işlemler neticesinde sıcaklığa ve basınca olan mukavemeti arttırılmaktadır.PE-X boruları oksijen bariyerli ve oksijen bariyersiz iki farklı şekilde imal edilebilmektedir. Oksijen bariyeri, boru dış yüzeyinin özel bir malzeme ile imalat esnasında kaplanması ile sağlanır. Bariyer, tesisatınızın metal aksamlarını ısıtıcı akışkana boru yüzeyinden geçen oksijenin korozif etkisinden korur.
Borular;
– Yerden ısıtma sistemlerinde,
– Kalorifer tesisatlarında,
– Sıcak su, soğuk içme suyu tesisatlarında,
– Her türlü endüstriyel tesisler, otel, hastane, ev, sera vb. yerlerde kullanılır.

Bakır Borular
Genellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan borular bakırdan yapılmışlardır. Borularda aranılan temel özellikler; yüksek korozyon direnci, şekillendirme ve birleştirme tekniklerine yatkınlık, yüzey kalitesi (temiz ve düzgün) ve ısı iletkenliğidir. Bakır ve alaşımları, bu saydığımız özelliklerin hepsini birden karşılayabilen yegane malzemedir. Bu nedenle bakır; ısıtma, soğutma ve iklimlendirme endüstrisinin temel malzemesi olmuştur.  Günümüzde özellikle batıda sıva üstü sıhhi tesisat uygulamalarında tercih edilerek kullanılır.

Bu boruların seçimlerinde ekonomik olmaları yanında sağlık şartlarına en uygun tercih edilmelidir. Su tesisatı için en ideal borular bakır borulardır. Bundan sonra iyi kalitede plastik borular ondan sonra galvanizli demir borulardır. Demir boruların ek yerlerinde kullanılan fitings malzemeleri genellikle galvanizli olmadıklarından ileriye dönük olarak paslanıp korozyona dayanmayarak delinmesi pahalı tamiratları gerektirir. Paslanması da ayrıca sağlık yönünden tehlike arz eder.

PDF TABLOLAR (PDF' ler için Yazıların üstüne tıklayınız)

- Sıcaklık Karşılaştırma Tablosu

- Yanma Ürünleri

- Sıcaklığa Göre Malzeme Seçimi

- Önerilen Akışkan Hızları

- Kızgın Buhar Özellikleri

- Kayar Mesnetler arası tavsiye edilen mesafeler

- Borularda Termal Genişleme

- Vanalar için Basınç-Sıcaklık - Malzeme ilişkisi

- Mesnet Noktalarına gelen Kuvvet ve Çeşitli Malzemelerin Mukavemet momentleri

 

- Günlük Yakıt Deposu Bağlantı Şeması

- Tesisat Bağlantı Formları

-Tek Kazanlı Tek Serpantinli Boyler ve 3 Yollu Vanalı Sistem Şeması

 

 

-Çift kazan Güneş Paneli , Çift serpantinli boylerli ve üç yollu vanalı tesisat akım şeması

-Kazan Chiller Boyler Güeş Paneli ve 3 Yollu Vanalı Sistem Şeması

-Kazan ve Yönetim Sistemi Konfigürasyonu

ÇEŞİTLİ ÇAPTAKİ BORULARIN 1 SAATTE SU TAŞIMA KAPASİTELERİ (1 bar basınçta)

Boru Çapları (Inch)

Boru Çapları (mm)

Su Taşıma Kapasitesi (Ton)

3/8"

16

0,6

1/2"

20

0,9

3/4"

25

1,6

1"

32

3,0

1 1/4"

40

5,0

1 1/2"

50

8,0

2"

63

18

2 1/2"

75

25

3"

90

40

4"

110

70

 

YAĞMUR SUYU HESABI ve TESİSATI

Yağmur Suyu Hesabı ve Boru Seçimi
Yağmur Suyu Hesabı illere göre yağış katsayıları ve çatı yüzey alanında düşen yağmur suyu miktarına göre yapılır.
 Yağmur suyu tesisat tasarımında dikkat edilmesi gereken konular
1- Yapının her balkonu için ayrı yağmur suyu kolunu ve yer süzgeci yapılmalıdır.
2- Balkon boruları, çatı sularını toplayan düşey borularla ortak olabilmektedir. Ancak Balkon ve yağmur suyu borularına eviye, lavabo vb. cihazların pis su boruları bağlanmamalıdır.
3- Zemin üzeri serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konmalıdır.
4- Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır. Yağmur suları zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak, yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir. Yağmur suyu rögarları , pis su şebekelerine bağlanması durumunda, S sifonu ile bağlantı yapılmalıdır.
5- Binanın çatı yağmur suları çatının her m² için, cm² veya lt/sn×ha cinsinde çatıya düşen yağmur suyu miktarını bilerek boru çapı hesaplanmalıdır. Şayet binada bulunan balkonlar açık ise çatı alanı hesabına dahil edilmelidir.

Yağmur suyu hesabı geleneksel sistem tasarımı için uygun olup sifonik sistem tasarımı için hesaplamalar ayrı bir makalede yer verilecektir. Bu kısa özet sonrası yağmur suyu hesabı yöntemlerini inceleyelim.
Yağmur Suyu Hesabı 1. Yöntem
S=P x m²’ye düşen yağmur miktarı (cm² ) / 1 m²
P: Çatı alanı + Balkon alanı (m²)
S: Gerekli yağmur borusu alanı (cm²)
A=S/f (cm²)
A=Yağmur borusu kesiti (cm²)
f: Kullanılan yağmur borusu adedi
D=1,13x√A
D: Boru çapı (cm)
Yağmur borusu çap hesabı, yağmur boruları sayısı ve kesitleri göz önüne alınarak farklı çapta boruların kullanılması ile en uygun yağmur boruları seçilir.
Yağmur Suyu Hesabı Örnek:
İzmir ili için çatının m²’si başına 0.75 cm² düşey yağmur borusu hesaplanacaktır.
Çatı Alanı : P = 900 m2
Gerekli yağmur borusu alanı : S = 900 x 0.75 = 675 cm²
Kullanılan yağmur borusu adedi : f= 6 adet (her kolonda olduğu düşünüldü).
Yağmur borusu Kesiti : A = 675 / 6 = 112,5 cm²
Yağmur borusu Çapı : D = 11,98 cm olup Ø125 lik boru seçilmiştir.
Silindirik Boru Kesitleri:


Boru Çapı D:mm

Yağmur Borusu Kesiti A:cm²

Ø 50

19,55

Ø 70

38,36

Ø 100

78,31

Ø 125

122,34

Ø 150

175,75

Yağmur Suyu Hesabı 2. Yöntem
Belirli bir yatay alana düşen yağış miktarı hesaplanması yöntemi olup 1. yöntemdeki örnek değerler dikkate alınmıştır.
Qr = A x r x φ
A = Yağış alan yatay yüzey- hektar (0,09 hektar – 900 m²)
r = yağış şiddeti L/s.hektar. ( İzmir ili için 416 L/s.hektar kabul edilmiştir. Tablo 2 den yağış miktarına bakılır.)
φ = Akma dağılma şiddeti (çatı eğimi >3 ise 1, Tablo 3 den çatı eğimine göre belirlenir.)
Qr= 0,09 x 416 x 1 = 37,44 lt/s (toplam)
Yağmur borusu adedi = 6 adet
Düşey Yağmur borusu kesiti = 37,44 / 6 = 6,24 lt/sn. (Tablo 1 Den 6,24 l/sn için uygun boru çapına bakılır.)
Düşey Yağmur borusu çapı = 125 mm olarak bulunur.


Tablo 1: Yağmur Suyu Kolon Çapları Hesabı İçin Tablo

Yağmur Debisi lt/s

Yük Değeri (YD)

Boru Çapı (Kolon) (mm)

1,40

45

 

100

2,10

75

2,80

100

3,50

130

4,15

150

 

125

4,80

175

5,50

200

6,25

235

7,00

270

7,75

300

 

150

8,50

330

9,25

360

10,00

400

Tablo 2 : Bazı şehirlerimizde saniyede yağış miktarı (l/(s x ha))

Şehir

ANA

TAŞMA

Şehir

ANA

TAŞMA

Acıpayam

230

340

Diyarbakır

189

367

Adana

407

617

Edirne

376

474

Adıyaman

457

637

Elazığ

243

277

Afyon

261

484

Erzincan

159

310

Ağrı

211

310

Erzurum

239

367

Aksaray

246

367

Eskişehir

276

450

Alanya

415

680

Fethiye

307

564

Amasya

278

500

Gaziantep

311

584

Ankara

308

400

Giresun

338

480

Antalya

551

764

Gümüşhane

259

414

Ardaşan

279

620

Hakkari

125

324

Artvin

185

380

İğdır

250

564

Aydın

202

387

İsparta

277

594

Ayvalık

346

484

İskenderun

453

617

Balıkesir

302

610

Istanbul-Florya

257

534

Bartın

289

387

Istanbul-Göztepe

299

530

Batman

174

324

Istanbul-Sarıyer

375

487

Bayburt

281

440

İzmir

416

614

Bilecik

311

430

K.Maraş

232

484

Bingöl

167

347

Karabük

223

407

Bitlis

206

334

Karaman

316

367

Bodrum

303

470

Kars

273

434

Burdur

285

547

Kastamonu

419

557

Bursa

372

757

Kayseri

244

380

Çanakkale

262

550

Kırıkkale

329

444

Çankırı

241

377

Kırklareli

375

510

Çorum

469

800

Kırşehir

386

794

Denizli

361

690

Kocaeli

408

604

Konya

249

390

Kuşadası

288

464

Kütahya

398

674

Malatya

284

567

Manisa

307

444

Mardin

500

914

Marmaris

558

624

Muğla

357

494

Muş

173

374

Nevşehir

229

334

Niğde

196

337

Ordu

328

390

Rize

445

814

Sakarya

351

560

Siirt

249

597

Sinop

307

680

Sivas

187

420

Şanlıurfa

320

460

Tekirdağ

371

524

Tokat

234

404

Trabzon

317

487

Tunceli

200

354

Uşak

264

457

Van

223

340

Yalova

506

684

Yozgat

317

500

Zonguldak

507

734

 

Tablo 3: Boşaltma Faktörü

Çatı Yüzeyi

Boşaltma Faktörü ( )

Çatı eğimi > 3°, Beton Çatılar, Rampalar

1,0

Çatı eğimi < 3°

0,8

Çakıl kaplı çatılar

0,5

Yaygın çatı alanı
10 cm.kalınlıktan başlamak üzere

0,3

Yaygın çatı alanı 10 cm. kalınlığın altında

0,5

Kaynak:  MMO/Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

HANGİ BORU HANGİ TESİSATTA UYGUNDUR

SAC , DOLU MALZEME BORU BÜKÜM AÇILIM HESABI

YUVARLAK SAC BÜKÜMÜ AÇILIM HESABI

ÇEŞİTLİ AÇI VE UZUNLUKTA DOLU MALZEME BÜKÜMÜ AÇINIM (KESME) HESABI

SAC AÇILIM HESABI

PASLANMAZ ÇELİK KALİTE ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI


 PASLANMAZ ÇELİK KALİTE ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI


ASTM KOD 


ÖZELLİKLERİ   


KULLANIM ALANLARI   

 

304

Paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 400°C'ye kadar olan sıcaklıklarda yüksek oksidasyon sağlar. Mekanik direnç ve sürtünme mukavemeti çok iyidir. 

Mutfak eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar, kimya ve petro kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv sanayi, eşanjör ve boyler üretimi. 

 


304L


304 kalite paslanmaz çeliğin düşük karbonlu versiyonudur.

Kağıt sanayi, süthane ekipmanları, sabun sanayi, deri sanayi, kimya endüstrisi, petrol endüstrisi, kazan yapımı, ısı değiştiriciler

 


321

Bünyesindeki titan ilavesi ile korozyona karşı mukavemeti arttırılmıştır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. 

Rezistanslar, egzost boruları, havacılık endüstrisi, bira fabrikaları, kimya endüstrisi. 

 


316

600°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır. Mekaniksel kopma ve büzülme mukavemeti oldukça iyidir. Bünyesindeki molibdenden dolayı oksidasyon ve asitlere dayanıklıdır. 

Kimya, petro kimya endüstrisi, buhar kazanları, ısıya mukavim eşanjörler, çeşitli kazan uygulamaları. 

 


316L 

316 kalite paslanmaz çeliğin düşük karbonlu versiyonudur. 400°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kimya, petro kimya endüstrisi, kağıt endüstrisi, nükleer mühendislik, süthane ekipmanları. 

 


316Ti 

316 kalite paslanmaz çeliğin titanyumlu versiyonudur. Yüksek sıcaklık ve oksidasyon mukavemetine sahiptir. 

Kimya, petro kimya endüstrisi, pompa ve kompresör parçaları, kazanlar, fırınlar ve ısı değiştiriciler. 

 


309S 

1050°C'ye kadar olan sıcaklıklarda oksidasyon mukavemeti yüksektir.

Yüksek sıcaklığa dayanıklı ekipmanların ve parçaların üretiminde. 

 


310

1100°C'ye kadar olan sıcaklıklarda oksidasyon mukavemeti yüksektir. 

Fırın parçaları ve yüksek sıcaklıklara dayanımlı ekipmanlar, kimya, petro kimya endüstrisi. 

 


310S 

1100°C'ye kadar olan sıcaklıklarda oksidasyon mukavemeti yüksektir.

Fırın parçaları ve yüksek sıcaklıklara dayanımlı ekipmanlar, kimya, petro kimya endüstrisi. 

 


430


İyi yüzey görünümü sağlar, nikel içermediğinden mıknatıslanabilir. 


Dekoratif amaçlı kullanımlar, parlak yüzey uygulamaları.

 

 

 

 

 

BİRİMLER PDF İÇİN İÇİN YAZININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

ELEKTRİK PRATİK BİLGİLERİ PDF İÇİN YAZININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

FLANŞ ÖLÇÜLERİ İÇİN YAZININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

 

BORULARIN TERMAL GENİŞLEMESİ PDF İÇİN YAZININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

 

MEKANİK TESİSAT SEMBOLLERİ

ÖZGÜL AĞIRLIKLAR

 

 

SIHHI TESİSAT ARIZALARI VE ÇÖZÜMLERİ :

ARIZALAR

ARIZANIN TESPİTİ

Açma-Kapama-Kontrol  elemanı gürültü yapıyor.

 • Takırtı geliyorsa malzemenin salmastra grubu veya diski iteleyen mili bozuktur.
 • Hışırtı, ıslık veya tıslama sesi geliyorsa  tesisatta hava vardır veya dengesiz basınç vardır.

Musluk batarya veya vananın dış yüzeylerinin rengi soluyorsa

 • Dış yüzeyler kimyasal temizleyicilerle silinmiştir.
 • Montaj esnasında dış yüzeyde oluşan darbe krom kaplamayı zedelemiştir.
 • Malzemenin kaplamasında üretim hatası vardır.

Akışkan tam kesilmiyor , sızıntı oluşuyor.

 • Salmastra contası eskimiş, yırtılmıştır.
 • Contanın baskı yaptığı yüzey bozulmuş olabilir, çapak vardır ya da kireç tabakası oluşmuştur.
 • Diskli ise disk yüzeyi bozulmuş olabilir (karıncalanma,vs )
 • Küresel ise küre dışındaki conta özeliğini kaybetmiş olabilir.

Açma-Kapama-Kontrol  elemanı  akışkanı hiç kesmiyor veya açmıyor.

 • Musluk volanı yalama olmuştur.
 • Disk, küre veya salmastra milinin vida özelliği bitmiştir.
 • Mil yerinden çıkmıştır.
 • Diskli ise disk kanala sıkışmıştır veya gevşemiştir. .

Volan hiç dönmüyor  veya boşa dönüyor

 • Mil kireçlenmiş ya da paslanmıştır.
 • Mil kırılmıştır.
 • Mil somunu yalama olmuştur veya yerinden çıkmıştır.
 • Volan vidası gevşemiştir, dişleri sıyrılmıştır.

Mil somunun dibinden sızıntı varsa

 • Salmastra ipi ya o ringi eskimiş yada yırtılmıştır.
 • Somun gevşemiştir.

Ankastre batarya ile ara musluğu arasında su sızıntısı var

 • Esnek hortum katlanmıştır. Ya da Hortum Delinmiştir veya contaları bozulmuştur

Otomatik rezervuar (bas) yeterli su akıtmıyorsa

 • Su basıncı yetersizdir.
 • Conta kurumuştur.
 • Ayar vidası üst konumdadır.

Bas kapatmıyor

 • Bas üzerindeki delik tıkalıdır
 • Bas içerisindeki filtre tıkanmıştır.
 • Conta ve oturma yüzeyi bozulmuştur

Basın kumanda kolu basarken zorlanıyorsa

 • Conta baskısı çok sıkılmıştır.
 • Su basıncı fazladır.

Bas gövdesinden su akıtıyorsa

 • Temizleme borusu kıvrımı azladır.
 • Temizleme borusu klozet içine fazla girmiştir.
 • Temizleme borusu tıkalıdır.

      

ATIK SU TESİSATLARINDA ARIZALARIN ONARILMASI

Atık Su tesisatları yapıldıktan sonra

Sifonlarda Olabilecek Arızalar.
 Her Sıhhi tesisat elemanının  (gerecinin) atık su giderinin  hemen altına bir sifon konur. Kötü kokuların ve gazların yapı içerisine sızıntısını önler. Bunu,  sifon içindeki su perdesi ile yapar. Sifonlar tamir edilmesi gerektiğinde parçalar halinde ayrılabilir. Sifonların girişinde saç, sabun ve atıkları engelleyecek şekilde süzgeçli bir bölüm bulunur.
Banyoda sıhhi tesisat gereçlerine bağlanan boşaltma boruları, çoğunlukla duvarların döşemeye yakın
Yerlerinde ve döşemede sıva altında yer alır.

 


                ARIZA

                              ARIZA TESPİTİ

 • Su akışı hiç olmuyor
 • Sifon tıkanmıştır.
 • Sifon hortumu katlanmıştır.
 • Sifon hortumunun bağlandığı atık su borusu tıkanmıştır.
 • Geri tepme yapıyor.
 • Atık su kolonunun son bulduğu dirsekten sonrası tıkanmıştır.
 • Atık su kolonu tıkanmıştır.
 • Sifondan sonraki atık su borusunun eğimi yetersizdir.
 • Atık su borularının çapları uygun seçilmemiştir.
 • İçinde su kalmıyor
 • Sifon dibinde çatlak vardır.
 • Sifon uzun süre kullanılmamıştır.
 • Sifonun su haznesi  pislik , tortu, kum vb.  dolmuştur
 • Sifonun bağlı bulunduğu kolona gereğinden fazla akar bağlanmıştır.
 • Havalandırma borusu görevini yapmıyorsa sifon suyunda emme olabilir
 • Suyu çekerken ses  yapıyorsa
 • Sifon borusundan akan su sifona giriş suyundan fazladır.
 • Uygun sifon kullanılmamıştır.
 • Koku yapıyorsa
 • İçinde su azalmış veya kalmamıştır.
 • Uzun süre kullanılmamıştır.
 • Sifon hortumu eskimiştir.
 • Sifona yeterli miktarda su dökülmüyor
 • Geri tepme veya vakum vardır.
 • Sızıntı yapıyor
 • Sifon hortumu çatlamıştır.
 • Sifonun vitrifiye bağlantısı gevşemiştir.
 • Sifon contaları eskimiş veya yarılmıştır.
 • Sifon Gövdesi çatlamıştır.

 

ATIK SU TESİSATINDA OLABİLECEK ARIZALAR

 Yapılarda kullanma yerlerinde oluşan pis ve kirli suları, yağmur sularını ortamdan uzaklaştıracak şehir kanalizasyonlarına  ya da fosseptik adını verdiğimiz çürütme çukurlarına ileten tesisatlara atık su tesisatları denir. Yalnız yağmur suları fosseptik çukurlarına bağlanmaz Atık su tesisatları hatalı montaj, yanlış veya uzun süreli kullanım , darbe, gerilme sonucu arıza yaparlar.
Atık su tesisatlarında oluşabilecek arızalar ve tespitleri için aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 


                         ARIZA

                              ARIZA TESPİTİ

 • Koku geliyor
 • Sifonlar görevini  yapmıyordur.
 • Kolonlarda, kat borularında veya bağlantı ağızlarında sızıntı vardır
 • Böcek, kurt,solucan fare vb hayvanlar geliyor
 • Sifonda su yoktur.
 • Şehir kanalizasyona bağlantı uygun değildir
 • Dış atık su borularında delik vardır.
 • Atık su borularına conta konulmamıştır
 • Kolon veya kat borusunda sızıntı var
 • Boruların muflu birleştirmelerinde  conta yoktur
 • Muflu ağız yerinden çıkmıştır
 • Boru yüzeyinde yırtılma vardır.
 • Çatıdaki  havalık kenarlarından boruya yağmur  suyu alıyordur
 • Sızıntı az veya ara sıra  ise  sızıntı terleme vardır.
 • Ses yapıyor
 • Boru çapı uygun seçilmemiştir.
 • Boru içerisinde akışı kısmen engelleyen bir nesne vardır.
 • Boru İç çapında daralmalar veya genişlemeler vardır.
 • Su akışı sağlanmıyor.
 • Boru tıkanmıştır.
 • Boru ezilmiştir.
 • Sifon görevini yapmıyordur.

 

TEMİZ SU TESİSATINDA OLABİLECEK ARIZALAR

Şehir su şebekesinden gelen temiz suyu su sayacından kullanım yerine kadar ileten boru ağına temiz su tesisatı denir. Temiz su tesisatı tekniğine uygun yapılmazsa, bitirildikten hemen sonra veya zamanla arızalar meydana gelir.
Bu arızalara neden olan yanlış montaj, yanlış kullanım, darbe, gerilme, hatalı malzeme kullanım ve malzeme ömrünün dolmasıdır.

Soğuk Su Tesisatında Olabilecek Arızalar

 


             ARIZA

                              ARIZA TESPİTİ

 • Boruların görünüşü bozuk ve paslanma var.
 • Oksitlenme var
 • Boru dış kaplaması olan galvaniz, özelliğini kaybetmiş
 • Borunun ömrü bitmiş
 • Boru çevresinde asit içeren maddeler var.
 • Su sızıntısı var
 • Boruda delinme var
 • Boru ek parçaları  dişlerinden kaçırma var
 • Dişli birleştirmeler hatalı veya hatalı ek parçası kullanılmıştır. Kendi, teflon sarımı hatalıdır.
 • Bezir yağı veya sulyen boya kullanılmamıştır.
 • Bataryadan akışta problem var (akıyor ya da akmıyor)
 • Boruda tıkanma vardır.
 • Fittingslerde tıkanma vardır.
 • Boru iç çeperi aşırı kireçlenmiştir. Su sayacından önceki filtre tıkanmıştır. Batarya arızası vardır. Bina girişindeki vana kapalıdır.
 • Ses yapıyor.
 • Borular duvar içinde uygun aralıklarla ve iyi sabitlenmemiştir.
 • Boru çapları uygun seçilmemiştir.
 • Aşırı ve dengesiz basınç vardır.
 • Açma kapama ve kontrol elemanlarında arıza vardır.
 • Duvarlarda terleme var
 • Sıva altındaki boruların izolasyonu yapılmamıştır.
 • Borular sıcak ortamdan geçirilmiştir.

 

TEMİZ SU TESİSATINDA OLABİLECEK ARIZALAR

Şehir su şebekesinden gelen temiz suyu su sayacından kullanım yerine kadar ileten boru ağına temiz su tesisatı denir. Temiz su tesisatı tekniğine uygun yapılmazsa, bitirildikten hemen sonra veya zamanla arızalar meydana gelir.
Bu arızalara neden olan yanlış montaj, yanlış kullanım, darbe, gerilme, hatalı malzeme kullanım ve malzeme ömrünün dolmasıdır.

Sıcak Su Tesisatında Olabilecek Arızalar


             ARIZA

                              ARIZA TESPİTİ

 • Boruların görünüşü bozuk ve paslanma var.
 • Oksitlenme var
 • Boru dış kaplaması olan galvaniz, özelliğini kaybetmiş
 • Borunun ömrü bitmiş
 • Boru çevresinde asit içeren maddeler var.
 • Su sızıntısı var
 • Boruda delinme var
 • Boru ek parçaları  dişlerinden kaçırma var
 • Dişli birleştirmeler hatalı veya hatalı ek parçası kullanılmıştır. Kendi, teflon sarımı hatalıdır.
 • Bezir yağı veya sulyen boya kullanılmamıştır.
 • Bataryadan akışta problem var (akıyor ya da akmıyor)
 • Boruda tıkanma vardır.
 • Fittingslerde tıkanma vardır.
 • Boru iç çeperi aşırı kireçlenmiştir. Su sayacından önceki filtre tıkanmıştır. Batarya arızası vardır. Bina girişindeki vana kapalıdır.
 • Ses yapıyor.
 • Borular duvar içinde uygun aralıklarla ve iyi sabitlenmemiştir.
 • Boru çapları uygun seçilmemiştir.
 • Aşırı ve dengesiz basınç vardır.
 • Açma kapama ve kontrol elemanlarında arıza vardır.
 • Duvarlarda terleme var
 • Sıva altındaki boruların izolasyonu yapılmamıştır.
 • Borular sıcak ortamdan geçirilmiştir.
 • Sıcak Su Akmıyor
 • Sıcak Su Isıtıcınız bozuk veya vanası kapalıdır.
 • Sıcak su boruları tıkalıdır (Kireç vs.)
 • Isıtıcı cihazın girişindeki filtre tıkalıdır.
 • Sıcak su borularının geçtiği yerlerin duvar yüzeylerinde ince çatlamalar var
 • Isınan su borusunun boyu uzamıştır.
 • Soğuyan borunun boyu kısalmıştır.

 

 

Tesisatlar yapıldıktan sonra kullanım sırasında bazı arızalar vermektedi,r bunlar da yoğunlukla tıkanıklık , muf ve boru çatlakları , contaların görevlerini yapamalarından kaynaklanmaktadır.

Banyo küvetinde tıkanabilecek kısımlar/ ...../ Borularda tıkanabilecek bölümler

 

TUVALET TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Tuvalet tıkanıklıkları için, tesisatçıya gerek kalmadan birçok tıkanıklığı kendiniz giderebilirsiniz. Birçok tuvalet tıkanıklığı; tuvalet pompası,  sıcak su, karbonat ve sirke ile yapılan yöntemler ile temizlenebilir. Tuvalet tıkanıklığına evde çözüm yöntemleri, sadece yüzeysel tıkanıklıklar için geçerlidir. Daha derindeki tıkanıklıklar için, Tesisatçı gerekecektir.
TUVALET POMPASI KULLANIMI
Tuvaletin taşmasını önleyin. Eğer tuvaletinizin sifonuna bastıktan sonra düzgün şekilde suyu gitmiyorsa sifona bir daha basmayın. Tuvaletin suyu akmadığı için taşmasına sebep olacaktır. Bunun yerine sifonun vanasını kapatın. Vanayı kapatmak tuvalet giderine daha fazla su gitmesini önleyecektir. ( tıkanıklığın daha derinlerde olduğu düşünülürse su ne kadar çok birikirse o kadar sıkıntı olur)
Pis suyun ortalığı kirletme ihtimali karşı, çevresine gazete ve ya kâğıt havlu yerleştirin. kokuları minimum seviyeye indirmek için pencereyi açın ya da havalandırma fanını çalıştırın.
Eğer ciddi bir tıkanıklık var ise, bir çift kauçuk eldiven giyin. Tuvaletler sağlıklı değildir. Dirseğe kadar uzanan  kauçuk eldivenler kullanmalısınız. Hijyene dikkat edin 
Tıkanıklık sebep olan cisme ulaşıp ulaşamadığınıza bakın, görebiliyorsanız, mümkünse ulaşıp tuvaletten çıkarın.
Kaliteli bir pompa kullanın. Büyük boy, dayanıklı, kauçuk bir pompa kullanmak önemlidir. Yuvarlak şekilli ya da alt kısmında kilitlenme yapacak kıvrımlı kauçuk kenarlı olanlardan olabilir.
Eğer pompanız güzelce vakumlamıyorsa, sızıntıyı önlemek için pompanın etrafını bir bez parçası ile sarın.
Kullanmadan önce pompayı sıcak suya tutun. Bu pompanın güzel bir şekilde vakumlamasını sağlayacaktır.
Pompayı tuvalet taşının içine sokun. Pompanın deliği tamamen kapadığından emin olun. Tuvalet pompasının etkili olması için tuvaletin içinde biraz su olması gerekir. Tuvaletin içinde birikmiş su yoksa biraz su ilave edebilirsiniz.
Tuvalet pompası deliği tamamen kapatacak şekilde pompalayın. Önce yavaşça pompalayın, çünkü ilk pompalama işleminde delikten içeri hava girecektir. Su giderden akmaya başlayana kadar güçlü bir şekilde pompalamaya devam edin. Tıkanıklık açılana kadar bu işlem 15 dakika  kadar sürebilir. Giderin tıkanmasına sebep olan cismin, sert bir cisim olmadığından emin olduğunuz sürece pompalamak yetecektir. Hemen etki etmeyebilir ancak bir süre işlemi tekrarladığınızda tuvalet tıkanmasına çözüm olacaktır.
Su akıp akmadığını kontrol etmek için sifonu çekin. Eğer pompalama işlemi sonrası klozetin içindeki su boşaltıyorsa fakat su kolay akmıyorsa, pompalamayı bırakıp klozete su doldurun. Sifonu çekmeniz, gider içinde basınç uygulayacaktır. İnatçı tıkanıklıklar bu işlemi birkaç kez tekrarlamanızı gerektirebilir.

KİMYASAL KULLANIMI
Bir gider açıcı kimyasal kullanmayı deneyebilirsiniz. Atık pisliğini sıvılaştıran, kimyasal bir ürün bulun. Bu gider açıcı kimyasallar bazı sistemlerde atığı ayrıştırmak için kullanılır.
Bu tür ürünler genelde marketlerden satın alınabilir. Gider açıcı kimyasallar, gider borularına yani pimaşlara zarar verebilir, aşırı kullanımdan kaçınınız.
Bu yöntem sadece organik atıklarda işe yarayacaktır, sert cisimler üzerinde işe yaramaz. Tıkanıklığın sebebi tuvalet atığı değil de yabancı cisimse, başka bir yol denemelisiniz.
Kimyasal üzerindeki talimatları izleyin. Tuvalet gideri için tavsiye edilen miktarda kimyasal ürünü dökün. Muhtemelen, gider açıcı kimyasalların tıkanıklık üzerindeki işlevlerini yerine getirmeleri için gece boyu beklemek gerekir. Tıkanıklık gittiğinde tuvalet gideri de düzelmiş olmalıdır.

EV YAPIMI GİDER AÇICI
2 litre kadar su ısıtın. Eğer giderinizde bazı organik sebeplerden dolayı sık sık tıkanıklık meydana geliyorsa; sıcak su, karbonat ve sirke birleşimi genellikle gider açıcı kimyasallar kadar iyi iş yapacaktır. 2 litre kadar su kaynatıp,  diğer maddeleri tuvalet taşından içeri dökün ve suyun bir süre soğumasını bekleyin.
En az 2 litre su kullanın. Daha çok olabilir ama daha az miktarda olmaması gerekir.
Suyun sıcaklığı önemli, kaynar halde olmamalıdır çünkü çok sıcak su, tuvalet taşını veya giderini çatlatabilir.
1 fincan karbonat ve 2 fincan sirkeyi tuvalete boşaltın. Karbonat ve sirke, tıkanıklığı çözmek için kimyasal bir süreç başlatır. Sıklıkla saf beyaz sirke kullanılır ancak her türlü sirke işe yarayacaktır.
Elinizde karbonat ve sirke yok ise, tuvaletin içine bir miktar bulaşık deterjanı eklemeyi deneyin. Deterjan kayganlaştırıcı özelliği sayesinde tıkanıklığı gevşetmeye yardımcı olacaktır.
Bu yöntem, sert cisimlerin sebep olduğu tıkanıklıklarda pek işe yaramaz.
Sıcak suyu tuvalete dökün. Suyu klozetin dibine yakın yerden dökün, kaynar su olmamasına dikkat edin.
Karışımı tuvaletin içinde gece boyu bekletin. Sabah, su giderden akıp gitmiş olmalı. Ev yapımı tıkanıklık açma yöntemi, organik materyallerin(tuvalet atığı, kireç vb.) sebep olduğu tıkanıklığı başarıyla temizleyebilir. Eğer su ikinci denemenizde hızla akıp gitmezse, tıkanıklığa sebep olan sert bir cisim olabilir. Ucu kanca şeklinde olan bir tel ya da lavabo açma teli kullanın.
LAVABO AÇMA TELİ
Tuvalet açma teli veya lavabo açma teli edinin. Tuvalet açma telleri nalburlarda bulunmaktadır, gider borusunun kıvrımları içinden geçip bir telin gidebileceğinden derine inebilen esnek bir araçtır. En iyi tel, tuvaletin taşını çizmeden ya da hasara uğratmadan tuvalet tıkanıklığını temizlemek için özel olarak tasarlanmış klozet açma aracıdır.
Telin bir ucunu gidere sokun. Tıkanıklığı ya da tıkanıklık sebebini  hissedene kadar teli giderin içine itmeye devam edin.
Teli giderin içinde döndürüp itin. Telin amacı; tıkanıklığa sebep olan cismi daha küçük parçalara ayırarak hareket etmesini sağlamaktır.
ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ KULLANMAK
Elektrik süpürgesi ile tuvalet tıkanıklığınızı açabilirsiniz. Eğer pompalamayı ve telle açmayı deneyip bir sonuç alamadıysanız, elektrik süpürgesini deneyebilirsiniz. Sıradan bir süpürge kullanmayın.
Elektrik süpürgesi için boru içinde su olmaması gerekir. Elektrik süpürgesi kullanmak için tuvalet, sudan ve tüm diğer birikintilerden arınmış olmalıdır.
Süpürge hortumunun ucunu gidere yerleştirin. Tuvalet deliğinin birkaç cm içine itin. Hortumu yerleştirdikten sonra, giderin  deliğinin açık kalan kısımlarına eski bir havlu sarın.
Süpürgeyi çalıştırın. Gider tıkanıklığı sorununu çözmek için bir elinizi kullanıp havlular üzerinde basınç oluşturun, bir kaç dakika makineyi çalıştırın. Süpürgenin tıkanıklığı emmiş olması gerekir.

 TEMİZ SOĞUKSU TESİSATINDA PRATİK BİLGİLER
* Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Hava tahliyesi için en üst noktada havalık, sistemin boşaltılması için en alt seviyede boşaltma musluğu bulunmalıdır.
* Üst üste yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusu en altta olmalıdır.
* Dağıtım hattı ve kolon hatları açıktan geçmeli, kolonlar mümkünse tek tek sistemden ayrılabilir olmalı (kolon vanası ile) ve yine her kolon bağımsız olarak boşaltılabilir olmalıdır.
* Yatay kat dağıtımında borular banyo ve mutfak duvarlarına döşenmelidir. Kesinlikle döşeme ve tavandan boru geçirilmemelidir.
* Duvar içinde kalan soğuk su boruları üzerine ısı izolasyonu yapılmalıdır. Terlemeye karşı izole edilen borular daha uzun ömürlü olur.
* Hidrofor varsa hidrofordan sonra, yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. Böylece su kullanma yerlerinde basınç değişmeyecek ve gereksiz su tüketimi önlenecektir. Eğer bütün kat girişlerinde regülatör varsa buna gerek duyulmayabilir.
* Her kattaki kat dağıtım hattı (veya her daire) bağımsız olarak sistemden ayrılabilmelidir. Bunun dışında merkezi sıcak kullanma suyu tesisatı da soğuk su sisteminden bağımsız olmalıdır.
* Bas rezervuar hattını ayırmalı veya oteller gibi uygulamalarda her WC grubu su girişine basınç düşürücü ve şok emiciler  konulmalıdır.
* Banyo şaftları içinde kalacak sıcak su sirkülasyon ve soğuk su borularının izolasyonu şaftlar kapanmadan yapılmalıdır.
* Galvanizli boruyu sabitlemek için ankastre galvanizli borular zift, koruyucu bant vs. malzeme ile korunmalıdır.
* Banyo – WC – Mutfak için çekilen galvanizli borular üst kotlardan monte edilmeli, branşmanlar aşağı doğru bırakılmalıdır. (boru ucundan girebilecek harç, taş, vb. parçalar ana boruyu tıkamaması için)
* Temiz su boruları soğuk bölgelerde dış duvar içinden geçirilmemelidir. Temiz su borularında terlemeye karşı izolasyon yapılmalıdır. Bu izolasyonun buhar kesici ile yapılması ve kelepçe, konsol detaylarında soğutulmuş su tesisatlarındaki detayların kullanılması gerekir.
* Helalar yalnız rezervuar aracılığı ile temiz su tesisatına bağlanmalıdır. Bideler, bağımsız su tesisatı olmadığı sürece kullanılmamalıdır.
* Galvaniz, boruyu havaya karşı korur. Döşeme içinden geçirilen galvaniz borular zamanla delinir. Döşeme içinde galvanizin koruma özelliği yoktur.
* Tünel kalıp sistemlerinde banyo tesisat borularını asma tavan içinden geçirip, perde içinde düşey monte etmek pratik olmaktadır.
* Villa    tesisatlarında masajlı duş kullanılıyor ise boru çapı en az 1″ olmalıdır. Bu durumda hidrofor basıncı arttırılmalı, alt basınç 30 mSS, üst basınç 40 mSS olmalıdır.
* Villalarda su debisi belirlenirken, bahçe sulama göz önüne alınmalıdır. Bahçe sulama yokken debi 1,5 m3/h, varken en az 3 m3/h alınmalıdır.
* Temiz su tesisatında oluşan sesin nedeni su basıncının fazla olmasıdır. hidrofor çıkışına basınç sabitleyici montajı, sistemdeki basınç kademelerinin doğru düzenlenmesi ve daire girişlerine basınç düşürücü montajı yapılmalıdır.
TEMİZ SICAK SU TESİSATI PRATİK BİLGİLER
* Duvar içinde kalan kullanma sıcak su ve sirkülasyon boruları üzerine ısı yalıtımı yapılmalıdır.
* İyi bir boylerde aranması gerekli özellikler: Yüksek sıcak su üretim kapasitesi, Hijyen  ve Lejyoner hastalığına karşı termik dezenfeksiyon imkânı
* Boyler ile kullanma noktası arasındaki mesafe 12 metreyi geçerse Hollanda normlarına göre, kullanma suyu sirkülasyon pompası koymak gerekir.
* Mimari planlamada boyler banyoların altına yerleştirilirse sirkülasyon pompasına ihtiyaç olmayabilir.
* Boylerlerde kapalı genleşme deposu kullanılması önerilir.
* Kullanma suyu sirkülasyon pompasının çalışma sürecinde kaybedilen ısı maliyeti yüksek   olduğu için  kullanılmadığı zaman kapatılmalı ya da kullanma suyu sirkülasyon pompasının otomatik panelin zaman saatinden kumanda almalıdır.
* Yoğuşmalı kazanların drenajını pis su borusuna direkt bağlanmamalıdır. Kanalizasyondan gelebilecek metan gazı patlamaya neden olabilir.
- 40 cm. yükseklikte sifon yapılmalı ve sifon üst ucu serbest olmalı, conta kullanmamalı ve drenaj suyu bir huni ile sifona akmalıdır.
* Bakır borular akış doğrultusunda çelik borudan sonra yerleştirilmelidir.
* Çek valfler kapanınca ses yapmamalıdır. Bunun için disk tipi contalı çek valfler kullanılmalıdır.
* Uzun ve düz sıcak su ve sirkülasyon hatlarına kompansatör takılmalıdır. Yüksek yapılarda bu borulara her 10 katta bir kompansatör konulmalıdır.
* Boyler kullanma suyu devresinde galvanizli boru ve pirinç şiber vana kullanılmalıdır.

SELENOİD VALF NEDİR VE SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DURUMLAR

 

Solenoid valfler tüm sistemlerde, (Hava, su, buhar, gaz,vakum hatları yakıt ve yağla)r  elektrikle enerjilenerek veye enerjilenmeyerek akışkanı kontrol ederler. Solenoid valfler; kapama vanası, açma vanası, dozajlama vanası, dağıtım vanası veya karıştırma vanası olarak kullanılabilirler. Bu sebeple 2 veya daha fazla yollu olarak üretilebilirler. 2 yollu selenoid valflerin iki bağlantı (akışkan için giriş ve çıkış yolları) noktası ve bir orifisi var iken; 3 yollu solenoid valflerde ise üç bağlantı noktası ve 2 ayrı orifis vardır.

Vana Fonksiyonları
- 2 yollu on/off mu? Yoksa 3 yollu gibi çoklu portlu bir valf mi isteniyor?
- Normalde açık mı? Kapalı mı?
- Valf seyrek mi yoksa sık mı çalışma yapacak?
 
Akışkan Tipi
- Vananın içinden geçen sıvı veya gazın cinsi nedir?
Hava veya soygaz sistemleri, beraberinde bir takım yağ veya kimyasalları barındırabilir. Bu ise, valf diyaframı veya bileşen malzemelerini etkileyebilir. Kimyasal dayanım kontrolü önemlidir.
 
Debi
- Yaklaşık olarak istenilen debi nedir?
Valf debi katsayısını baz alarak hesaplanabilir (Cv). Formüller interette bulunabileceği gibi

Güç Kaynağı
- Valf(ler)in belirli bir watt/VA değerinde mi beslenmesi gerekiyor?
- Valf(ler), akü ile mi beslenecek?


Çevresel Şartlar (Çalışma Ortamı)
- Valf(ler)in yüksek sıcaklık, korozif veya yüksek titreşimli bir ortamda çalışma ihtimali varmıdır? Kısıtlı montaj alanı? Kısıtlı enerji kaynağı? Çeşitli ürün belgelendirmesi gereklimidir?
Çevresel çalışma şartları, valf seçimini direk olarak etkiler.
 
Bağlantılar
- Hat bağlantı çapı ve tipi nedir?
- Ne tip bir elektriksel bağlantı gereklidir?

 

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA NEDİR ,MONTAJI VE AYARI
Suyun fazla basıncına dayanamayan borular  patlar armatürler bozulur . Basınç düşürücü bu vanalar, basıncı normal seviyeye indirerek borulardaki patlamayı ve armatürlerin bozulmasını önler. Basınç düşürücü vanaların görevi, hava tesisatı, su tesisatı, korozyon yapmayan akışkanlarda ve gaz tesisatındaki basınç dalgalanmalarını dengeleyerek bozulmalarını engeller.


 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANANIN MONTAJI
Basınç düşürücü vanalar, her dairenin su sayacından sonra takılır. Kombi su girişi alanlarında da kullanımı uygundur. Böylece su basıncının dalgalanması yüzünden evinizdeki tesisatlar ve cihazlar zarar görmeyecektir.
Günümüzde sık sık karşılaştığımız bir durum boruların patlamasıdır. Bu durum sonrası bunun nedeni araştırılır. Ancak genellikle su borularında yüksek basınç sonrası boru patlakları gözlemlenebiliyor. Elbette bu tür boru patlamaları veya çatlakları sadece yüksek basınçtan kaynaklanmıyor. İşçilik ve kullanılan boruların kalitesi de buna sebep olabiliyor.
 Basınç düşürücü vana montajı yapılırken  ,tesisat  mümkün  olduğunca kirliliklerden arındırılmalıdır. Bu vana takılmadan önce genellikle önerilen bir filtre takılmasıdır. Rakorlu bağlantı kullanmak önerilir. Basınç düşürücü Vana mevcut yerdeki duruma göre dikey veya yatay şekilde bağlanabilir. Bu basınç düşürücü vana kesinlikle gövdesi üzerinden sıkılmamalıdır. Bu vana bağlanırken en çok dikkat edilecek husus akışın yönünün  doğru yapılmasıdır.. Bu sistem üzerine nipel ya da boru bağlanabilir.


 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA AYARININ  YAPILMASI
Basınç düşürücü vanalar, fabrika ayarları olarak 8 bar giriş basıncına, çıkışı 3 bar olarak ayarlayarak piyasaya sürülürler. Eğer vananın basıncını kendiniz ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın.
Basınç düşürücü vana takılınca bunun kontrolü de yapılmalıdır. Bunun için ise ilk adım olarak vananın altındaki plastik kapağı çıkarıp, vananın içindeki basınç ayarlama vidasını ayarlamalısınız. Burada bu iş için  uygun  alyan kullanılmalıdır. Eğer vanadaki çıkış basıncını arttırmak istiyorsanız, alyanı saat yönüne çevirmeniz gerekir. Düşürmek için ise tam tersi şekilde yapılmalıdır. Çıkış basıncını kontrol etmek istiyorsanız, bunun yolu da vanayı monte ettiğiniz tesisata bağlı bir musluğu açıp kapamalısınız. Tüm muslukların kapalıyken basınç değerinizi ölçebilirsiniz. Aynı zamanda bu vanaların üzerindeki kör tıpaya bir manometre takarsanız, ayarlamak istediğiniz basıncı görmeniz de mümkün olacaktır. Her zaman  kaliteli olanlar tercih edilmelidir.

 

- ANA YAKIT DEPOSU MONTAJ ŞEMASI

PDF Sİ İÇİN RESMİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

 

BORULARDA MESNET MESAFELERİ PDF İÇİN RESMİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ