body { background-color: #EEF5FD; } .style1 {color: #333333} .style3 {color: #FF0000} body { background-color: #EEF5FD; } Engin Muhendislik

DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN SİSTEMLER

 

SAYFA İÇİ ARAMA

- Doğal Gaza Geçiş -- Doğal Gaz Nedir LNG nedir - Doğal Gaz Avantajları - Dogal Gaz Sistemlerinde Dikkat Edilecekler - -Dogal Gaz Kaçağı Nasil Anlaşılır - Ex-Prof Gaz Alarm Cihazları - Doğal Gaz Hissedildiğinde -Doğal Gaz Kazanları- Kombiler - Hermetik Kombiler -Dogal Gaz Hesaplamalari (21 mb 300 mb boru çapi, baca , ölü hacim) -Kombi Bakımı ve Arızaları -Lng Özellikleri -Lng Avantajlari - Dogal gaz Yillik Bakimda yapilacak islemler - Dogalgazdan tasarruf nasil Yapilabilir -

***************************************

Doğal gaz havayla kolay karışabilen bir yakıt olduğu için, yanma verimi diğer yakıtlara oranla daha yüksektir. Bunun yanısıra, doğal gaz kullanımı diğer yakıtlarda yapmak durumunda kaldığımız taşıma, depolama, pompalama, yakıt ısıtma gibi bir çok işlemden de kurtulmamızı sağlar. Cihazların bakım ve işletme giderleri doğal gaz kullanımı ile en aza indirgenir. Doğal gazın, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılması yanında, mutfaklardaki ocak , banyolardaki su ısıtıcıları, istendiğinde hem ısıtma hem de  sıcak su temini için kullanılan kat kaloriferleri ve doğal gaz sobaları gibi çeşitli yerlerde kullanılabilmektedir.  

            Hava gazı ve tüp gazla çalışan bütün cihazlar doğal gazla da kullanılabilmektedir. Yapılması gereken tek iş, cihazlardaki memelerin doğal gaz uygun olanları ile değiştirilmesidir.
DOĞAL GAZA GEÇİŞ
Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğal gaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir.
Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile olur.
Şehrinizde bulunan gaz şirketinin (EGO, İGDAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ, İZGAZ gibi) yetki vermiş olduğu bayilerden birine giderek, proje ve etüt çalışması yaptırılır. Abonelik işlemi sırasında katılım payı ve güvence bedeli belirtilecek banka hesap numaralarına yatırılır. Merkezi sistem ile doğal gaza geçilecek ise sadece kazan dairesinde dönüşüm işlemi olur. Ayrıca dairelere gaz alınıp, sıcak su ve pişirme amaçlı da kullanılacaksa, bunun için de ayrı bir karar alıp, ortak kolon hattı çektirilmesi gerekmektedir.
Doğal gaz nedir :

Doğalgaz yeryüzünün alt katmanlarında  başta metan ve etan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan  oluşan havadan hafif, renksiz, kokusuz yanıcı bir gazdır.
Dünya da yakıtlardan elde edilen toplam enerjinin % 20 si doğalgazdan elde edilmektedir.
Doğalgaz renksiz ve kokusuz olduğu için şehirlerde kullanıma girmeden önce ilk emniyet tedbiri olarak gaza koku veren kimyasal bir madde kullanılır. Gazın atmosferde % 1 teşhis edebilmek için 20 mg/m3 THT(tetra hidroteofen ) enjekte edilir.Bu çok önemli bir olaydır.Çünkü  gaz dedektörsüz olarak ancak kokuyla tanımlanabilir. Bu koku, çürük lahana, çürük yumurta  ve sarmısağı  andırır. Doğpal gaz havayla kolayca bir karışım  oluşturabilir., fakat yanabilmesi için korstamda yeterli miktarda hava ve doğal gaz karışımı olması gerekir.Karışım oranı bu oranın altında ya da üstünde ise doğal gaz yanmaz.Ancak, kapalı bir hacimde hava ile %5, %15 oranında karıştığı zaman patlayıcı bir ortam doğar.Havadan hafif bir gaz oluşu nedeniyle kapalı alanlara sızdığı takdirde, yukarda toplanır.Onun için gaz kullanılan kazan dairelerinde alt ve üst havalandırmalar daima açık bulundurulmalıdır. Doğalgaz CO içermediği için zehirsizdir. Kolaylıkla yanar ancak iyi bir havalandıma sağlanmazsa ortamda oksijen azalmasıyla boğulmaya neden olabilir.
Pratikte doğalgazın taşınması iki yolla yapılır.

1- Gaz halinde basınç altında boru hatlarıyla ,
2- Sıvı  halde gemilerle.
 Gemi ile taşımada gaz, - 160 oC sıvılaştırılır ve özel tankerlerle  taşınır. 1 m3  sıvı doğal gaz atmosfer şartlarında  600 m3 gaza eşdeğerdir. Borularla taşımada basınç 70 bar değerindedir. Taşıma PE koruyucu tabaka ile kaplı  çelik borularla yapılır. Doğal gaz boru hattı ile Rusya'dan, İran'dan ve sıvılaştırılmış olarak tankerlerle Cezayir ve Nijerya'dan temin edilmektedir.

LNG NEDİR

Genel Özellikleri

Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır

 • Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır.
 • Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
 • Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.
 • LNG'nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46'dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg'dır.
 • LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
 • LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
 • LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.

LNG FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

LNG AVANTAJLARI

 • Tüm enerji ihtiyacını tek bir merkezden karşılayabilme
 • Otomatik kontrolle donatılmış depolama sistemi dizaynıyla minimum arıza riski
 • 7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti
 • Uzun mesafelere taşıma ve ikmal kolaylığı
 • Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti
 • Yaygın kullanım alanı
 • Doğayla dost
 • Sistem LNG ile çalışacak yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkanı
 • Baca gazlarındaki ısıdan maksimum faydalanmayla yüksek ısıl verim
 • Düşük ortam sıcaklıklarında dahi yüksek yakıt performansı
 • Alternatif yakıtlara göre avantajlı fiyat

kaynak: lng ipragaz

DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN SİSTEMLERİN DİĞER SİSTEMLERE GÖRE AVANTAJLARI NELERDİR:

Doğal gaz havayla kolay karışan bir yakıt olduğu için yanma verimi daha yüksektir.
Taşıma, depolama, yakıt ısıtma gibi bir çok işlemden kurtarır.
Kazan dairesinin çatıya kurulmasına imkan verir, dolayısıyla kullanma alanlarını arttırır.
Temiz yakıt oluşu nedeniyle çevre kirliliğinde önemli faydalar sağlar.
Kullanıldığı cihazlarda bakım ve işletme ve bakım  giderlerini azaltır.
Otomatik kontrola enuygun yakıttır.

DOĞALGAZIN KULLANIM ALANLARI :
Merkezi Isıtma Sistemlerinde,
Sanayi tesislerindekideki proses için gerekli buhar, kızgın su elde edilmesinde,
Bireysel Isıtmalarda (Kat kaloriferleri, Kombiler, Sobalar,Şömineler)
Sıcak su temini için (Doğalgaz şofbenleri)
Pişirme Isıtma amaçlı ( Ocak,Fırın,Benmari vs.)  

DOĞALGAZLI SİSTEMLERİ  ÇALIŞTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

Doğal gaz havadan daha hafif bir gaz olduğu için yeterli havalandırma sağlandığında ; kaçak olması halinde, hiçbir tehlike yaratmadan uçup gider. Bu nedenle, havalandırma kanallarının daima  açık olmasına dikkat edilmelidir.
Kazan dairesinden binaya gidiş kapısı kendiliğinden otomatik olarak kapanabilir olmalıdır.
Kullanılmayan doğalgaz cihazlarının gaz giriş çıkış vanaları kapalı tutulmalıdır.
Kazan dairesi elektrik tesisatı ve ve brülör aksamı sudan uzak tutulmalıdır.
Elektrik tesisat armatürleri patlama güvenlikli özellikte olmalıdır.
Doğalgazın kullanıldığı hacimlerde elektrik açma kapama düğmeleri ve prizler hacim dışına taşınmalıdır.
Doğalgaz kullanılan bölümlerde., bölüm tavanlarına ve acihaza yakın yerlere gaz alarm dedektörü takılmalıdır.
Doğal gaz kullanılan kapalı bölümlerde oluşabilecek patlama olaylarına karşı , bir patlama yüzeyi inşa edilmelidir (0,2 m2/m3) büyüklükte yeterlidir. Bina içinde ve dışında bulunan doğal ga tesisatının veya bağlantı elemanlarının yakınında yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI NASIL ANLAŞILIR
 1- Doğal gazın kokusundan, Doğal gaza sonradan ilave edilen koku, çürük yumurta , çürük lahana, birazda sarmısağa benzer.
2- Alarm cihazları vasıtasıyla, Bu cihazların; gaz kaçağı olduğunda selonoid valfi vasıtasıyla gaz vanasını kendiliğinden kapayan otomatik çeşitleri olduğu gibi  sadece gaz kaçağı oluğunu belli eden çeşitleri de vardır. Alarm cihazlarında gaz kaçağı olduğu şu şekilde anlaşılır:. Normalde yeşil olan ışık turuncuya geçer, gaz kaçağı artınca kırmızı ışık yanar ve aynı anda bir sesli alarm verir.

Selenoid valfe bağlı olanlarda aynı zamanda valfi kapatır.

EX-PROOF  GAZ ALARM CİHAZLARI

EXPROOF Gaz Alarm Cihazları nerede kullanılır:
Gaz alarm cihazları muhtemel gaz kaçağı olan ve çalışma ortamı kötü (tozlu nemli) yerlerde kullanılır, kullanıldığı yerlerde güvenliğinizi tam anlamıyla sağlar. Hiçbir şekilde ısı ve alevden, su, yağ gibi sıvı etkenlerden etkilenmez. Elektronik donanımı yanmaz alüminyum gövde içine yerleştirilerek sızdırmazlık sağlanmıştır, ayrıca gövde içindeki elektronik donanımda oluşabilecek her türlü elektrik kıvılcımlarının dış ortama yayılmaması için elektronik donanımı poliüretan madde ile doldurulmuştur. 

Kullanım Alanları: Sanayi tipi mutfak, kazan daireleri, merkezi sistemler, LPG benzin istasyonları, oteller, askeriye vb. 

 

 

Exproof alarm cihazları

 

Doğal gaz Selenoid valf ve Gaz alarm cihazı tesisat bağlantı şeması

 


Expr

DOĞALGAZ KAÇAĞI HİSSEDİLDİĞİDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASIYLA

1- Elektrik düğmeleriine ne açmak  ne de kapamak için dokunulmamalıdır.
2- Kibrit, çakmak veya herhangibi ateş  yakılmamalıdır.
3- Havalandırma menfezlerinin açık olduğu kontrol edilmeli ve bütün pencereler açılmalıdır.
4- Bütün doğalgaz vanaları hatta gaz sayaç girişindeki vana kapanmalıdır.
5-  Yetkili gaz şirketi aranmalıdır.

 MERKEZİ ISITMADA TEMEL UNSURLAR:
Doğal Gaz Kazanları :
Kazanları malzeme yapılarına göre iki şekilde gruplandırabiliriz
Dökme dilimli kazanlar : Dilimli olması nedeniyle, kazan dairesine kolayca taşınabilen ve monte edilebilen,dilim ilavesi ile kapasitesi arttırılabilen kazanlardır.
Çelik Kazanlar: Girişi dar olan kazan dairelerine girişi zordur. Monoblok olarak imal edilirler, kazan dairesinde imali de mümkündür.
Kazanları üzerindeki brülörlere göre de ikiye ayırabiliriz. Aşağıdaki açıklamasını yaptığımız brülör cinsleri her iki kazan cinsine de tatbik edilebilir (Döküm,Çelik)
Üflemeli Brülörlü Kazanlar : Kazanı değiştirmeden alternatif yakıt (Fuel oil, motorin,LPG) kullanma şansı vardır. Dökme dilimli kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite yükseltilmesinde brülör değişimi gerekmeyebilir. Bu Tip brülörlerde yanma havası bir fan vasıtasıyla sağlanır.
Atmosferik Brülörlü kazanlar : Bu kazanlar sadece Doğal gaz ve LPG yakarlar, üflemeli brülörlere nazaran daha sessiz çalışırlar. Kapasiteleri sınırlıdır. (Maksimum 350.000 Kcal./h) Bu tip brülörler kazanla birlikte dizayn  edildikleri için kazanla birlikte satılırla. Bu tip sistemlerde brülör, yanma hücresi ve bacanın uyumu çok önemlidir.
Kazanlar  ayrıca 3 geçişli ve karşı basınçlı kazanlar olmak üzere de ayrılırlar.
Karşı basınçlı kazanlarla ısınmada kazana uygun brülör seçimi çok önemlidir. Aksi takdirde aşırı gürültülü çalışma problemi ile karşılaşılabilir. Ayrıca çok yüksek sıcaklıklarda yanma oluşu nedeniyle
Nox yanma gazı oldukça fazla  çıkacaktır.  Doğal gaz kazanları için müsaade edilen NOx miktarı hergün daha da azaltılmaktadır.
Kombiler:

Kombi

Kombi cihazlarında şofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun ısıtılması prensibi söz konusudur. Kombi cihazları kat kaloriferi olarak ısıtma işlevini görürken aynı zamanda bir şofben gibi sıcak kullanım suyunu da sağlarlar.
Kombi sistemleri ateşleme sistemlerine göre; pilot ateşlemeli ve elektronik ateşlemeli olarak iki çeşittir.
En az 7500 en çok 32000 Kcal/h kapasiteye kadar imal edilirler birde daha büyük kapasite olan kaskat tipleri vardır bunlarda 50000 Kcal/H. Civarına kadar yapılır istenirse yan yana  ilave olarak kapasite arttırılır. Az yer kaplayan ve montajı kolay olan bu cihazlar sessiz çalışırlar. Her türlü emniyet ve işletme kolaylıkları sağlanmıştır.
Bacalı Kombiler : Bacalı kombilerde yanma odası cihazın bulunduğu ortama açıktır. Ve yanma sırasında cihaz, ortamın havasını kullanır.Yanma sonucu oluşan atık gazlar baca vasıtasıyla dışarıya atılır. Bu cihazlar mutlaka çekişi iyi olan bir bacaya bağlanmalıdır ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Bacalı kombiler banyoya, yatak odalarına, apartman boşluklarına ve hacmi 8 m3 ten daha az olan yerlere konamaz.
Baca fanlı kombiler : Bacanın yeterlii olmaması durumunda bu tip  cihaz kullanılabilir. Yanmış gazlar özel bir baca fanı  ve baca gazı borusu ile ile pencere veya atmosfere  açık duvardan dışarı atılır. Bu tip cihazlarda da ortalma taze hava girişi mutlaka sağlanmalıdır. Bacalı kombilerin montaj mahalleri ilgili kısıtlamalar bu tip kombiler içinde geçerlidir.

Hermetik Kombiler: Bacaya ihtiyaç göstermezler. Mahal havasını kullanmadığı için kısıtlama getirmeden mahallerde kullanılır. Yanma odaları bulunduğu ortama kapalıdır. Yanma için gerekli havayı bir fan vasıtasıyla  ve özel iç içe geçen iki borudan oluşan hava akım borusu sayesinde dışarıdan alırlar. Yanma sonucu oluşan atık gazlar işe özel hava akım borusu sayesinde atılırlar.  Hermetik kombiler doğal olarak dıi duvara ya da dış duvara yakın bir yere monte edilmelidirler.Apartman aydınlıklarına monte edilemezler.

Kombi Bağlantısı ve Çalışma Sistem Şeması

Yoğuşmalı Kombi Çalışma Prensibi : Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharı sisteme geri kazandırılmakta ve bunun sayesinde de yüksek verim elde edilmektedir.

Kondenzasyon tekniği kullanılan kombilerin standart kombilere göre başlıca farkı, baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve ısı geri kazanım kabiliyetleridir. 1 m3 doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır. 1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal’dir. Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu ısıdan yararlanılmamaktadır. Yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır.

Yanma sonucu oluşan ürünler .eşanjörden geçerken içersindeki su buharı yoğunlaşarak, su haline gelir. Yoğuşan suyun enerjisini de Eşanjörde dolaşmakta olan sistem suyu alır.

Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır. Yoğuşma sonucu oluşan su da, özel bir tahliye borusu ile dışarı atılır.

DOĞAL GAZ HESAPLAMALARI

 

(EXCELL HESAP TABLOları İÇİN YAZILARIN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ)

 

300 mbar BASINÇ KAYBI HESABI

50 mbar BASINÇ KAYBI HESABI

21 mbar ÖLÜ HACİM HESABI

300 mbar ÖLÜ HACİM HESBI

BACA VE ALT ÜST HAVALANDIRMA HESAPLARI

D. GAZ İSTASYONLARININ BASINÇ KAYBI HESAPLARI

GAZ ARMATÜRLERİ

BORU ÇAPLARI

 

KOMBİ BAKIMI VE ARIZALARI


Kombinizin sağlıklı çalışması için düzenli bir periyodik bakım yapılmalı, bu bakımları kışa girerken yaptıracak olursanız hem gazdan tasarruf, hem de zamansız arızayı önleme açısından daha iyi olacaktır.
Binanız yada dairenizin yerden yüksekliğini dikkate alarak toz olma olasılığına göre her yıl veya en geç iki yılda bir bakım yaptırmalısınız. kombiler özellikle hermatik olanlar dışarıdan havayı emip yaktıktan sonra tekrar dışarı verdiği için içine toz dolmakta algılayıcıları (sensörleri) kirletmekte ve arıza sinyaline neden olmaktadır. bu toz miktarı alt katlardan yukarı üst katlara doğru çıktıkça azalmaktadır.

Servis çağırmadan önce muhakkak yapmanız gereken birkaç önemli nokta vardır. bunlara bakarsanız belki de servise ihtiyaç kalmadan kombiyi çalıştırabilirsiniz.
1-kombiye elektrik geliyor mu sigortasını veya fişini kontrol edin.
2-gaz ve su vanalarını kontrol edin açık olduğundan emin olun.açık konum borulara paralal konumdur.
3-kombinin su basıncı ortalama bir buçuk bar olmalı bir barın altında olursa kombi devre dışı olur çalışmaz.
4.kombinin baca borusunu kontrol edin yerinden çıkmış olabilir.
 bunlara rağmen problem çıkıyorsa servise başvurun

YILLIK BAKIMDA YAPILACAK İŞLEMLER :

1.Cihazınızın yanma verimini artırmak için tozlarının temizlenmesi
2.Kalorifer dönüş hattındaki filtrenin sökülüp temizlenmesi.
3.İmbisat deposunun havasının kontrolü
4.Çakmak ayarlarının yapılması
5.Gaz geçişini sağlayan meme gözlerinin temizlenmesi
6.Cihazın modülasyon yapıp yapmadığı (cihaz ayarlanan dereceye gelene kadar yüksek alevle yanar. İstenilen dereceye gelmek üzereyken size sabit bir sıcaklık sunması için alev boyutunu kısar. Evinizde ısı kaybı yoksa söner).
7.Brülör temizliği
8.Sıcak su akış kontrolü
9.Peteklerin iyi ısınıp ısınmadığı
10.Bacalı cihazlarda baca çekiş kontrolü ve yapılması gerekenler


KOMBİ ARIZALARI

• Kombi çalışıyor; arızaya geçiyor
Kombi besleme kablosundaki faz ve nötr yanlış bağlanmış olabilir,ya da fişli bağlantı ise fiş çekilip tersine çevrilip tekrar takılmalıdır,gaz gelmiyor olabilir,gaz gelmediğinden yanmayacağı için arızaya geçebilir,Gaz valfi arızalı olabilir.Elektronik ateşlemeli kombilerde iyonizasyon çubuğu alevi görmüyor yada kopmuş olabilir
• Kombi çalışıyor petekler ısınmıyor
Üç yollu vana arızalı olabilir,tesisat dönüş borusu üzerindeki pislik tutucu tıkalı olabilir,kombi kalorifer hattı vanaları kapalı olabilir,pompa devri düşük olabilir,pompanın temizlenmesi gerekebilir,reglaj (yakındaki peteklerin vanalarının kısılması) ayarı yapılması gerekebilir
• Sıcak suyu açınca kombi çalışmıyor
Akış anahtarı çalışmıyor olabilir,diyafram delinmiş olabilir,sıcak su emniyet termostatı atmış olabilir,Kireçlenmeden sebep iç tamir takımları takılı kalmış olabilir
• Hermetik kombi çalışınca dönüşle ilgili ses yapıyor….
Büyük bir olasılıkla fanınız kirlenmiştir,kirler balans yaptırıyor olabilir,pompanızın kömür yatakları aşınmıştır,pompa değişebilir.
• Gaz valfı bobini ses yapıyor olabilir!
• Bacalı kombi çalışınca ses yapıyor…..
Yukarıda da belirttiğimiz gibi pompadan kaynaklanan bir ses olabilir pompa önce temizlenmeli, olmuyorsa pompa değişecektir.
• Gaz valfı bobini arızalı olabilir!
• Kombi ayarladığımız sıcaklıkta durmuyor….
Ayar düğmesi bozuk olabilir,NTC arızalı olabilir
• Kombi ısındıkça ses yapıyor….
Büyük bir olasılıkla ana eşanjör kireç bağlamıştır,kimyasal temizleme gereklidir.
• Kombi ısındıkça tesisattaki su basıncı artıyor
Kombi genleşme tankındaki azot gazı basıncı yeterli değildir ya da hiç kalmamıştır,tank membranı delinmiş olabilir;hava basılması yada yeni tank takılması gerekir.
• Kombi çalışıyor çok kısa sürede ısısı yükseliyor hatta; kaynıyo.
Sirkülasyon(dolaşım) pompası arızalı olabilir sabit devir özelliğini yitirmiştir,tesisat filtresi tıkalı olabilir.Ana eşanjör kireçlenme sonucu tıkanmış olabilir! modülasyon arızalı olabilir.
• Sıcak suyu açınca kombi çalışıyor fakat sıcak su gelmiyor yada su bazen soğuk akıyor bu esnada petekler ısınıyor……
• Üç yollu vana arızalıdır.Bazı kombilerde üç yollu vana yerine motorlu vana kullanılmaktadır.motorlu vanaların tamiri mümkün olmadığından bu parça değişmelidir.
• Mekanik aksamlardan oluşan ve içerisinde tamir takımları bulunan üç yollu vanalar genellikle iç tamir takımlarının değişmesi ile eski sağlıklı ortamına kavuşmaktadır ve uzun yıllar sorunsuz görev yapmaktadır..
• Kombi tesisatındaki basınç kendiliğinden yükseliyor emniyet ventilinden suyu atıyor….
Plakalı eşanjör, deliktir. Su alma musluğu arızalıdır.
• Kombi tesisatındaki su basıncı kendiliğinden düşüyor
Büyük bir olasılıkla tesisatınızda kaçak vardır.. Bir tesisatçı bularak kaçağı onarmasını sağlamalısınız. Kombilerdeki su hacmi çok küçük olduğundan kaçağı bulmak uzun zaman sonra çıkabilir.
• Genleşme tankı arızalı olma ihtimali de bu soruna neden olabilir

 

MADDELER HALİNDE DOĞAL GAZ TASARRUFU NASIL YAPILIR? 

 

Doğalgaz faturalarını düşürmenin en önemli yolu ısı tasarrufuna azami dikkatten geçer Doğalgaz tasarruf yöntemleri ile kışın gelen yüklü faturala düşürülebilir
Binalardaki enerji tüketiminin yaklaşık  yüzde 80 i ısıtma için kullanılıyor. Binalarımızın ısıtmasında kullanılan bu enerji de  ülkemizde kullanılan toplam enerjinin  yaklaşık yüzde 25’inı oluşturuyor.**
 Ülkemiz enerji ihtiyacının yüzde 70’ini ithal enerji ile karşılayan ülkemizde, enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, özellikle binaların ısıtılması amacıyla tüketilen enerjinin azaltılması yönünde yapılan çalışmalar, öncelikli konular arasında yer alıyor. Isıtma ve bunun yanı sıra soğutma konusunda enerji verimliliği sağlamanın en etkin yolu ise ısı yalıtımından geçiyor.
Yalıtım  binanın tümü için gerekli bir uygulamadır. Bina dışının  ısı yalıtım malzemesi ile kaplanması demek olan  mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde 50 ye yakın  enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Sadece çatı yalıtımı yaparak enerji faturalarınızda yüzde 20’den daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz

 • Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak ekstra maliyetler çıkarır, Bunun yerine kombimizi daha düşük bir ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı bir oda termostatı varsa bunun derecesi düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışması sağlanabilirsiniz. Bu durumda ev tamamen soğumaz.
 • Kombiyi tüm gün kapattığımız zaman hem evimiz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyumuz tamamen soğuyacaktır.
 • Akşam açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecektir. Bu bir tasarruf yöntemi değildir. Odaları tamamen soğutmaktansa belli bir sıcaklığa düşürerek daha faydalı bir ısıma sağlayabiliriz.
 • Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayacaktır.
 • Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler, evlerimizi peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir.
 • Ayrıca, peteklerin arkasından bir ısı kaybı olur. Bunlar da ısı yalıtım plakalarıyla engellenebilir.
 • Oda termostatı ve termostatik vanalar kullanarak istediğimiz konfor sıcaklığında odalarımızı gereksiz ısıtmayarak da tasarruf elde edebiliriz.
 • Her bir derecelik fazla ısıtma yüzde 6'lık ekstra bir maliyete neden olur. Örneğin 22 derecede tutmak istediğiniz bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12’lik fazla bir faturaya neden olursunuz. 
 • • Diğerlerinden daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın.
  • Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’sidir. Çift cam kullanarak, bu kaybınızı yarıya indirebilirsiniz.
  • Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın.
  • Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri açın. Güneş çekildikten sonra ise perdeleri mutlaka kapatın.
  • Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.
  • Kapı çerçevesi etrafındaki çatlakları kesinlikle onarın.
  • Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
  • Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığınız  dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.
  • Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne veya üzerine kesinlikle eşya (mermer, çamaşır vb.) koymayın.
  • Radyatör bağlantı borularında su sızın-tısı olmadığından emin olun.
  • Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın.
  • Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın
 • Kış öncesi doğal gaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırılması gerekir. Vatandaşların havalandırma menfezlerini kapamamaları gerekir. 
 • Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için kesinlikle İGDAŞ’ın tesisatı işletmeye aldığı günkü şartları kesinlikle bozmaması ve değiştirmemesi gerekiyor.
 • Kullanıcı doğal gaz tesisatına asla müdahale etmemeli, cihaz iptali ve ilavesi yapmamalıdır.
 • Baca ve cihaz bakımını belli periyotlarla yaptırmalıdır. Hatalı işlem yapılırsa karbonmonoksit zehirlenmeleri, patlamalarla karşılaşılabilir.