body { background-color: #EEF5FD; } .style1 {color: #333333} .style3 {color: #FF0000} body { background-color: #EEF5FD; } Engin Muhendislik

Tam Otomatik Su Arıtım Sistemleri

Su Arıtım Sistemi Periyodik Bakım Onarım

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.. Su Arıtım Sistemi Tesisi Bakım ve Onarımı

Fiyat alınız

SAYFA İÇİ ARAMA

- Filtrasyon - Aktif Karbon Filtreler - Yumuşatma -Otomasyon Valfleri-Sertlik Birim Çevrimleri - Içme Suyu Standartları - Reçine Miktarı Tespiti - Ultraviole Cihazları - Test Kitlerinin Kullanılmasi - Arıtmalı Sebiller - Reverse Osmosis Ters Ozmoz

- Su Arıtmada Degazör - Arıtımla Ilgili Sorular ve Cevapları - Atık Su Arıtım Sistemleri ve şema - Nötralizasyon cihazi nedir ve çalisma Prensibi -Paket Yağ Tutucular - Metal Filtreler -

*********************************

ARITIM: içme ve kullanma amacıyla, kirli suların belli işlemlerle istenilen niteliklere getirilmesidir.Su şartlandırma ise,proses suyu hazırlama diye de bilinen işlemdir.Arıtım ihtiyacı, kullanıcının hangi amaçla su istediği ile doğrudan ilgilidir..

ARITIM İHTİYACININ ve ARITIM SİSTEMİNİN  BELİRLENMESİ : Kullanıcının Herhangibir kaynaktan elde ettiği suyu , Eğer fabrika makinelerindee kullanıcaksa farklı, yemekhanede kullanıcaksa farklı ,bulaşıkhanesinde kullanacaksa farklı, sulamada kullanacaksa farklı , kesikli veya  devamlı kullanması da sistem belirlenmesinde  belirleyici olacaktır.  Ayrıca sistem belirlemede su kaynağı ve suyun analizi de önem arzetmktedir.Lüzumsuz cihazlar kullanmak maliyeti arttıracaktır

KİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ

images/dozajpomp.jpgimages/dozajpomp2

 

Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.

Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi,kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir.

Sıvı Klor İçin Dozaj Hesaplamak :Bir dozaj pompası kullanılarak dozajlama yapılması düşünülen bir yerde dikkate alınacak değerler şunlardır.

A: Dozaj pompasından çıkacak miktar

B :mg/lt klor/su dozajı

C: Suyun debisi

D: Klorun yoğunluğu

Buna göre örnek olarak

1 mg/lt klor dozu için 100 m3/saatlik debideki suya 20 gr/lt yoğunluktaki klor dozajının hesabı için aşağıdaki formül kullanılır.

A = (B * C) / D

A = (1 * 100) /20

A = 5 lt/saat

Dozaj Pompalar ekseriyetle ı hareketini Hidrofor sistemine bağlı olarak yürütür hidrofor çalıştıkça dozaj pompaları da birlikte çalışır

FİLTRASYON : Suda çözünmeyen kum. kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtmak;su içerisinde tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal olarak arıtmak; bu arıtım aşamalarıyla suyu tortusuz,renksiz ve berrak bir hale getirme işlemine filtrasyon denir.

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri..Komple Su Arıtım Sistemi Periyodik Bakım Onarım

Fiyat alınız

Her Tür deponun önüne askıda katı partükülleri tutmak amacıyla mutlaka yıkanılabilir bir kartuş filtre konulması tavsiye edilir.

Kartuş filtre: Kartuş filtre, suda istenmeyen maddeleri tutmaya yarayan, montajı ve kullanımı kolay su arıtma filtreleridir. Filtre ve filtreye yuvalık eden filtre kabından oluşur. Genellikle tortu ve klor gideriminde kullanılırlar. Tortu gideriminde kullanılan kartuş filtreler ömrü dolunca yenilenen ve yıkanıp yeniden kullanılabilen olmak üzere iki çeşittir. Ömrü dolunca yenilenen kartuş filtrelerin gözenek çapları 1, 5, 10, 20 mikrondur. Yıkanıp yeniden kullanılabilen kartuş filtreler ise 60 mikron ve üzeri filtrasyon yapabilirler.  Yıkanıp yeniden kullanılabilen filtreler, plastik, paslanmaz çelik ve torba filtrelerdir.

Diğer kartuş filtre çeşidi karbon filtredir. Karbon kartuş filtreler, sudaki spesifik organikleri, toplam organik karbonu (TOC) ve kloru gidermek için kullanılır.

KONTROL VALFLERİ (Yumuşatma-Aktif Karbon Filtreler -Kum Filtresi) İÇİN
Sistemlerin kontrol mekanizmaları, vanalı manuel sistemlerden, tam otomatik kontrol valflerinden veya PLC kontrollü otomasyon ünitelerinden oluşmaktadır.
Kontrol valfleri olarak Fleck, Sieta veya Clack marka valfler kullanılabilmektedir. Bu valfler zaman  ve debi kontrollü olarak geri yıkama işlemlerini yaparlar.
PLC kontrollü otomasyon ünitelerinde pönomatik, hidrolik veya elektirik aktüatörlü vanalar kullanılarak geri yıkama işlemleri zamana, debiye veya basınç farkına göre yapılabilmektedir.
Aşağıda çok yaygın olarak kullanılan fleck 5600 otomasyon valfi ile ilgili geniş bilgi verdik. Diğer otomasyon valflerin de (gerek elektronik gerekse mekanik) kullanım mantığı hemen hemen aynıdır.

DAHA GENİŞ ANLATIM İÇİN YAZININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ

AKTİF KARBON FİLTRELER: Suda bulunan klor, açık alanlardan sızabilecek ilaçlar, tarım ilaçları, asbest vb. organik maddeler her an suya karışabilecek şekildedir. Bu organik bileşikler aktif  karbon  malzemenin yüzeyinde tutularak adsorpsiyon işlemi ile giderilmektedir. Aktif karbon, suyun içindeki kokuyu, rengi, bileşik kloru, organik ve inorganik bileşiklerin çoğunu absorbe etmektedir. Filtre, fiziksel olarak da işlev gördüğü için zaman zaman yıkanarak temizlenir, fakat belli bir süre sonra değiştirilmelidir.

YUMUŞATMA : Suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri suyun sertleşmesine sebep olmaktadır. İyon değişim yöntemi ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının alınması işlemi sonucu suyun sertliğinin düşürülmesi işlemine yumuşatma denir

 

Tortu ve Aktif Karbon
Ultraviole Dezenfeksiyon
Yumuşatma

 

Kabin Tip Su Yumuşatma Cihazları

Su ile çalışan her türlü makinaya, tesisata bağlı  boruların kısa zamanda kireç taşı bağlaması ile daralmasına, sabun vb gibi temizlik ürünlerinin fazla kullanılmasına neden olmaktadır.

Kireç tabakası çamaşır ve bulaşık makinalarında  arızalara neden olmaktadır.

Sert suların kullanıldıkları yerlerde oluşan kireç katmanlarının bakteriler için uygun ortam teşkil etmesi de ayrıca insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında damar sertliği ,böbreklerde taş oluşumu gibi hastalıklara neden  olmaktadır.

Ayrıca sıcak su tesisatı ve buhar kazanlarında da yüksek ısının etkisi ile yoğun kireç tabakası oluşturur. Bu durum ise çok fazla yakıt harcanması demektir.

Su Sertliğini öçlmek için çeşitli birimler kullanılır. Bu Birimleri birbirine çevirmek için Aşağıda verilen Tablodan Faydalanılabilir.

SERTLİK BİRİM ÇEVRİMLERİ

İÇME SUYU STANDARTLARI İÇİN ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI KURUŞLARIN KABUL ETTİĞİ MAKSİMUM DEĞERLER AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

 

 

İ

 

İÇME SUYU STANDARTLARI
KABUL EDİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞERLER

 

Türk Standartları TSE 266

Dünya Sağlık Örgütü WHO

ABD Çevre Koruma Ajansı EPA

BERRAKLIK (NTU)

 

 

 

Bulanıklık

25

5

5

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

 

 

 

Koliform Bakteri

<1

0

<1

ORGANİK KİMYASAL PARAMETRELER (mg/lt.)

 

 

 

Toplam Trihalometanlar

 

400

100

İNORGANİK KİMYASAL MADDELER (mg/lt.)

 

 

 

Alüminyum,Al

0,2

0,2

1

Arsenik, As

0,05

0,05

0,05

Baryum,Ba

0,3

 

1

Kadmiyum,Cd

0,01

0,01

0,01

Krom (Toplam)

0,05

0,05

0,05

Florür,F

1,5

1,5

0,7-2,4

Kurşun,Pb

0,05

0,05

0,05

Civa,Hg

0

0

0

Nitrat,NO3

50

50

45

Selenyum,Se

0,01

 

0,01

Gümüş,Ag

0,01

 

0,05

Antimon,Sb

0,01

 

0,01

Berilyum,Be

 

 

0

Asbest > 10 mikron

 

 

7 milyon lif/lt.

RADYOLOJİK PARAMETRELER

 

 

 

Gross Alfa

 

 

15

Gross Beta

 

 

50

ESTETİK PARAMETRELER (mg/lt.)

 

 

 

Klorür,Cl

600

250

250

Renk (Birim)

20

15

15

Bakır,Cu

3

 

1

Deterjanlar

0,2

 

0,5

Demir,Fe

0,2

 

0,3

Mangan,Mn

0,05

0,5

0,05

Koku Eşik Değeri (Birim)

 

 

3

pH

6,5-9,2

6,5-8,8

6,5-8,5

Sülfat,SO4

250

250

250

TDS

1500

1000

500

Çinko,Zn

5

 

5

İLAVE PARAMETRELER (mg/lt.)

 

 

 

Kalsiyum,Ca

200

 

 

Sertlik,CaCO3

 

500

 

Magnezyum,Mg

50

 

 

Potasyum,K

12

 

 

Sodyum,Na

175

200

 

Bakiye Klor

0,1-0,5

5

 

Amonyum,NH4

0,05-0,5

1,5

 

 

 

iKİ REJENERASYON ARASINDA KULLANILAN SU MİKTARINA VE SERTLİĞİNE GÖRE BİR YUMUŞATMA SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE REÇİNE MİKTARININ TESPİTİ İÇİN ÇİZELGE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR hESAP yOLU İLE REÇİNE MİKTARININ HESABI İSE AŞAĞIDADIR.

Tuz Kabına Konacak Tuz Miktarı Hesabı Çizelgesi

1 lt. reçine için yaklaşık 200 gr tuzlu su eriği gerekir.

1 lbs'yi Kg'a çevirmek için 2,2'ye bölünüz

 

Mikrobiyolojik Arıtım

 

Suda bulunan  mikroorganizmaların DNA  yapılarının bozulması yolu ile zararsız hale getirilmesi işlemine Ultraviole ve suya klor dozajlama ile yapılan dezenfeksiyon işlemine ise mikrobiyolojik arıtım denir.

Sağlık açısından en etkili mikrobiyolojik arıtım, kullanımdan hemen sonra tatbik edilen ultraviole sistemidir.

ULTRAVİOLE CİHAZLARI :

Filtrelerin suyun içindeki mikropların giderilmesine fazla bir etkisi yoktur, hatta mikropların yetişip çoğalmalarına yol açabilirler. Çünkü filtrelerin tuttukları organik maddeler mikroplar için besin kaynağı
durumundadır. Suyun kullanıma gitmeden önce mutlaka ultraviyole ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ultraviyole ile su dezenfeksiyonu ısı ve kimyasal madde kullanılmadan su içinde mevcut bakteri tipleri, virüsleri ve diğer tüm mikroorganizmaları yok etmekte, suyun tadında ve bileşiminde herhangi bir değişiklik meydana getirmemektedir.

UV’li  arıtıcıların tam bir başarı sağlayabilmesi için sistemden geçen suda 0,2 ppm den fazla manganez,0,125 ppm’den fazla hidrojen sülfit veya herhangibir  filtre edilebilir katı madde olmamalıdır. Ultrviole Lamba ışınları çıplak göz ve deride ciddi şekilde yanıklara neden olabilirler. Bunun için U.V  lambaları yerine yerleştimeden çalıştırmamalıdır. U. V  cihazları son kullanımdan hemen önce  giriş ve çıkışları doğru olarak monte edilmelidir. Bunun öncesinde de bir ön tortu filtresi konmasında da büyük fayda vardır.
Ultraviole  Lambalarının Değiştirilmesi  :
Lambaların genelde yaklaşık olarak 9000 saatlik ömürleri vardır. Değiştirilme işleminde takip edilecek  Sıra :
1- UV ana şalterini kapatın  2-Paslanmaz çelik başlığını çıkarın  3- Plastik lamba başlıklarını çıkarın.
4 Dikkatlice lamba elektrik bağlantılarını ayırıp lambayı quartz kılşıfından çıkarıp dışarı alın 5- Yeni lambayı ambalajından çıkarıp plastik uçlarından tutarak çıkarın 6- Yeni lambayı quartz kılıfının içine yerleştirin 7- Lambanın elektrik bağlantısını takıp, plastik kapağını kapatın  8- Ana anahtarı açın ve yeşil renkli ışığın  yandığını görün
Kuartz Kılıfın Değiştirilmesi :
1- Lambayı çıkarın  (Yukarıda anlatıldığı gibi) 2- Suyu kesin, hava çıkışını açıp,U.V nin basıncını düşürün  3-Kuartza ait plastik vidalı kapağı açın, lastik contasının düşmemesine dikkat ederek Yavaşca Kuartz kılıfını çıkarın 4- Kuvarts kılıfını tercihen asitli bir solusyon kullanarak  (sirke veya sitrik asit) bir bezle silin, kireç tabakası oluşmuşsa bir kireç sökücü ile temizleyin  5-Kuartz kılıfı tekrar yerleştirin.Tam ortlanamış olarak  olarak çelik kabın dibine oturduğundan emin olun  6- Plastik vidalı kapağı yavaş ve dikkatlice sıkın  7-  Hava su çıkışlasrını açıp kaçakları kontro edin  8-Lambayı yerleştirip elektrik bağlantısını takın .Plastik ve çelik kapaklarını  kapatın  9-UV’nin elektriğini açıp led lambasının Yeşil renkli  yandığını görün

SU TEST KİTLERİ : Sulardaki parametrelere pratik olarak bakmak için bazı temel testler  bu kitler vasıtasıyla yapılabilir.  çok net değerler vermemesine rağmen  fikir edinmek amacıyla sık kullanılmaktadırlar . Kağıtlı testler  suya daldırılır ve renk değişimi ile sertliği,   PH ‘ı ,klor durumu vs hakkında fikir edinilebilir.

Sertlik Test kitinin Kullanılması :
-Deney tüpünü suyla iyice çalkaladıktan sonra 5 ml gr çizgisine kadar suyla doldurun
-Deney tüppüne 2 damla indikatör (siyah renkli sıvı damlatın suyun içinde tamamen dağilıncaya kadar çalkalayın. Eğer solüsyon rengi hemen maviye dönerse suda sertlik yok emektir.Solüsyon kırmızı rengi alırsa  su sert tir demektir  Bu durumda titrant sıvısından (renksiz sıvı) damlatmaya başlayıp damlaları saymaya başlayın  ve suyun rengi maviye  dönene kadar  dqamlatmaya devam edin ,her bir damla 1 F sertliğine eşittir (Bazan kite göre değişir bu Alman ya da ingiliz sertliğide olabilir sertlik kitinde yazar)
Klor Testinin Kullanılması :
- Deney tüpünü 5 ml gr çizgisine kadar doldurun
-Klor test sıvısından  6 damla damlatın
- Yaklaşık 5 dakika içind suyun sararması ve renginin koyulaşmasını  gördükten sonra elinizdeki test kartındaki renklerle karşılaştırp hangi renge uyuyorsa  klor değerini okuyun .
Demir Test Kitinin Kulllanılması :
- Deney tüpünü 5 ml gr çizgisine kadar doldurun
-Demir test sıvısından  6 damla damlatın
- Yaklaşık 5 dakika içinde suyun sararması ve renginin koyulaşmasını  gördükten sonra elinizdeki test kartındaki renklerle karşılaştırıp, hangi renge uyuyorsa  demirr değerini okuyun

 

Arıtmalı Sebil - Arıtmalı sebil Üniteleri, (Teknik Spektler, Filtre grubu diğer ekipmanlar)

Şebeke hattınıza bağlanarak şebeke suyunuzu içme suyu standartlarına getirip  soğuk su – sıcak su verebilen tamamen 304 kalite paslanmaz çelik su sebilimiz ofis ve iş yerlerinizdeki içme suyu masraflarını azaltmak, sağlıksız damacana  suyu kullanımının önüne geçerek size yüksek kalitede içme suyu sağlamak amacıyla hizmetinize sunulmuştur. Arıtmalı sebil teknik spektleri, filtre grubu ve diğer elemanları aşağıdadır.

 

 

Reverse Osmosis, Desalinizasyon

 

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içerisindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, membran flitrasyon işlemine REVERSE OSMOSIS sistemi denilmektedir. .

EVSEL TİP REVERSE OSMOZ ( EN KALİTELİ İÇME SUYU )

EN KALİTELİ İÇME SUYU TEMİNİ İÇİN TEZGAHALTI R.O. CİHAZLARIMIZ

Yukarıda görülen cihazlar sadece tek musluktan evlerde çok kaliteli ve sıhhı içme suyu temini için , altta  görülen ise büyük kapasiteler için üretilen ters osmos sistemlerimizi göstermektedir

Tezgah altı osmos Montaj Şeması

 

Reverse Osmosis (Ters Osmos)  

images/ro.jpg

Sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan membranların gözeneklerinden, yüksek basınç altında geçirilmeye zorlanan suyun içerisindeki su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu membranlardan geçebilirken, suyun içerisindeki  çoğu madde geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerne göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir.

 

Aşağıda küçük kapasiteli Bir Osmos un Parça Listesi Gösterlmiştir

 

YUKARI DA GÖSTERİLEN OSMOZ CİHAZININ ÇALIŞTIRILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

REVERSE OSMOSİS CİHAZLARI ÇALIŞTIRIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Su Tesisi‘nin vardiya defteri tutulmalıdır. Günlük 3 vardiyayı kapsayan Su Arıtma Tesisi raporu her gün tanzim edilmelidir. Vardiya ekipleri bu defteri imzalayarak teslim almalı ve teslim etmelidir. Vardiya defterine tesisin işletmeye alınmasını takiben çizelgedeki değerler saat başı tespit edilip, kaydedilmelidir. Vardiya esnasında giderilemeyen arızalar vardiya defterine kaydedilip, ilgili teknik amirine bildirilmelidir.

-Tesisin işletilmesi sırasında giriş ham su kalitesinde meydana gelebilecek değişikliklerin, tesisin kapasitesine tesir edeceği ve Ters Ozmos performansını doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle tesisin giriş suyu kalitesi sürekli takip edilmelidir.

-RO Ünitesinin verimi su sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir. Giriş suyu sıcaklığı, dizayn sıcaklığının altına inmesi halinde RO Ünitesi verimi düşmektedir.

-RO ünitesi kartuş filtrelerinin giriş-çıkış basınçlarını sık sık kontrol ederek, basınç farkı 0.8bar‘a ulaştığında kartuş filtreleri yenileyiniz.

-Kış aylarında kostik depo tankının bulunduğu mahalde muhakkak surette ısıtma yapılmalı, kostik sıcaklığının 10 0C‘nin altına inmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi halde kostik donacaktır.

-Pompalar kesinlikle kuru çalıştırılmamalıdır.

-Antiskalant dozajı RO Ünitesinin membranları açısından çok önemlidir. Bu nedenle sistem dizaynında antiskalant dozajı mevcut ise dozajı yapmadan kesinlikle çalıştırmayınız  Antiskalant  tankında, antiskalant  seviyesini ve dozaj pompasının emme ve basma yapıp yapmadığını sık sık kontrol ediniz.

-Tüm vanaların selenoid bobinlerini ve aktüatörlerini sık sık kontrol ediniz. Her hangi bir arızaya sebep vermeden gerekirse yenileyiniz.

-Sistemde ilk kurulum değerlerinin dışına çıkılması halinde (basınç, debi, iletkenlik, pH…) veya membran yıkama bölümünde bahsedilen şartlardan en az bir tanesi sağlanıyor ise membranların manuel durulamasını ve kimyasal yıkamasını yapınız.

-RO ünitelerine 20 gün ve daha uzun süreli duruşlarda %1-2‘lik SMBS‘li solüsyon hazırlayarak membranlara şarj ediniz,

-RO ünitesinde, membranların susuz kalmamasına dikkat ediniz. Bunun için 2 gün ve daha kısa süreli duruşlarda RO sistemini günde en az 1 kez ve 1 saat süreli devreye alınız.

-RO Ünitesi membran giriş basıncını sık sık kontrol ediniz. Basınç yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız ve gerekli önlemleri alınız.

-RO Ünitesi ürün suyu iletkenliği ve atık su iletkenliklerini sık sık kontrol ediniz. İletkenlik değerlerinin yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız gerekli önlemleri alınız.

-RO Ünitesi membranlarının ömrü normal şartlar altında asgari 3 yıldır. Membran verimlerinin düşmesi veya membranların tıkanması halinde kimyasal yıkamalara rağmen verim yükseltilemiyorsa veya membranlar açılmıyorsa membranları yenileyiniz.

-Tesisi oluşturan tüm aksamın ve elemanların, özellikle yaz aylarında direkt güneş ışınlarına maruz kalmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Kış aylarında tesis iç ortam sıcaklığı asgari 10°C olacak şekilde ısıtılmalıdır. Tesisin dışında kalan tüm aksamı (tanklar, boru devreleri, vanalar, enstrümanlar vb.) dış ortam koşullarına uygun olarak izole edilmelidir. Tesis herhangi bir nedenle durdurulacak ve ortam sıcaklığının 0‘ın altına düşme ihtimali var ise pompa ve boru devrelerinin boşaltılması, boş halde muhafaza edilmesi önerilir.

-Donmaya karşı; bekleyen RO ünitesinde düşük basınçta (2–3 bar) RO boru devresinde su sirküle edilmelidir.

-Çözelti hazırlanırken kimyasala su ilave edilmemelidir. Her zaman suya kimyasal ilave edilmelidir. Herhangi bir patlamaya veya benzeri tepkimelere sebebiyet vermemek için, kimyasal suya çok yavaş ve az miktarda ilave edilmelidir.
I
-RO Ünitesi ürün suyu debisi ile dreyn atık su debisini sık sık kontrol ediniz. Debilerde yükselme veya azalma halinde nedenlerini araştırınız ve gerekli önlemleri alınız.

-Sistemin klor ihtiva eden su ile çalıştırılması önlenmelidir. Klor konsantrasyonu kontrol sık sık edilmeli, klor değeri 0 ppm (sıfır) olmalıdır. Ham suda klor mevcut ise Aktif karbon filtrasyonu veya SBMS dozajı ile klorun membranlara ulaşması kesinlikle engellenmelidir.

-Kimyasal seviyeleri düzenli kontrol edilmeli, kimyasal tankı %20 seviyesine düşünce mutlaka ilgili kimyasal ilave edilmelidir. Sistemde kullanılan kimyasallar birbiri ile karıştırılmamalıdır. Zehirlenme riski olabilir.

 

-Maksimum çalışma basıncı maksimum 20 bar olup bu basınç değerinin üzerine çıkılmamalıdır.

-Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabilecek yoğuşmaya dikkat edilmelidir.

 

-Basıncı bilinmeyen yada basınçlı olan hiçbir hat yada ekipman sökülmemelidir.

-Sistem devrede iken sistem drenaj hattındaki globe vana asla kapatılmamalıdır.

-Sistemin elektrik beslemesi 3 faz 380V±10V olmalıdır. Gerilim değişiklikleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Faz değişimi ya da voltaj düşümü ile ilgili hususlara karşı gerekli önlem alınmalıdır.

-Yangın söndürme işlemi esnasında pano içerisine su atılmamalı ana enerji devresi kesilmeli, kuru tozlu yangın söndürücü kullanılmalıdır.

-Elektrik enerjisi olan ekipman ve enstrümanlar üzerinde çalışma yapmadan önce enerji kesilmeli ve kontrol kalemi veya avometre ile enerjinin gelmediği doğrulanmalıdır.

-Sistemi besleyecek elektrik hattı topraklı olmalıdır.

-Standart GARANTİ ŞARTLARI dikkatlice okunmalı ve belirtilen hususlara uyulmalıdır

Sistem devreye alınmadan tüm bağlantılar kontrol edilmelidir.

 

DEVREYE ALMA ÖNCESİ KONTROLLER

Elektrik montajı ve mekanik montajı tamamlanmış olan RO sistemi devreye almadan önce tüm sistemin kontrollerinin yapılması gerekmektedir. RO cihazını besleyecek olan ham suyun yapısına göre ön arıtma sistemi gerekebilir. Ön arıtmada filtrasyon yumuşatma sistemleri yer alabileceği gibi kimyasal dozaj yardımı ile suyun özelliği istenilen değerlere getirilebilmektedir. Ön arıtma sistemlerinde oluşabilecek problemlerin önceden giderilmesi sağlanarak ön arıtma sistemlerinin sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır.Devreye alma işleminden önce aşağıdaki kontroller devreye alacak personel tarafından yapılacaktır:

-Besleme hattına kullanılan borunun sistemin teknik özelliğine uygunluğu kontrol edilmelidir.
-Sistem devreye alınmadan önce gerekli sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.
-Sistemde darbe oluşmaması için tesisat sisteminde gerekli önlemler alınmalıdır.
-Sistem enstrümanlarının elektrik ve mekanik testlerinin yapılması gereklidir.
-Kullanılan dozaj sistemlerinin sayısı, montajı ve aralarındaki bağlantının doğruluğu kontrol edilmelidir.
-Seviye swich‘inin elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.
-Montajı yapılan sensörlerin kablo bağlantısı ve analizör ilişkileri kontrol edilmelidir.
-Sistem girişindeki aktüatör/selenoid vanasının beslemesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
-Kartuş filtredeki hava alma vanası ile manometre hortum bağlantısındaki hava alma vanası kontrol edilmelidir.
-Kartuş Filtre sistemindeki kartuşların sayısı ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
-Alçak basınç-yüksek basınç swich‘i kablo bağlantısının ve set değerlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
-Sistemdeki pompaların enerji beslemeleri kontrol edilmeli, doğru enerji beslemesi yapıldığından emin olunmalıdır.
-Sistemdeki membranların sayısı ve conta-adaptörleri kontrol edilmelidir.
-Membran kılıf kapak contaları, kapak adaptörleri ve ara bağlantıları kontrol edilmelidir.
-Tüm ön arıtma ünitelerinin uygun şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
-RO ünitesine giren suda serbest klor, askıda katı madde ve bulanıklık olmadığından emin olunmalıdır. Bahsi geçen  parametreler ön arıtım ile giderilebilmektedir.
-Tüm manuel vanaların olması gereken konumda olduğu ve otomatik çalışan vanaların pozisyonları kontrol edilmelidir.
-Atık su hattındaki manuel vana tam olarak açılarak giriş suyu düşük basınçla cihaz beslenmeli ve sistemdeki hava dışarı atılmalıdır.
-Boru bağlantıları ve vanalar kontrol edilerek su kaçağı bulunan noktalarda kaçaklar giderilmelidir.
-Bütün kimyasal tanklarında solüsyonların dolu olduğu ve solüsyonların uzun süre beklemeden dolayı bozulmuş olmadığı kontrol edilmelidir.
-Kimyasal dozaj ünitelerinin çalışmaya hazır olduğu ve dozaj ayarlarının uygun şekilde yapılmış olduğu kontrol edilmeli, hava yapmış olan dozaj pompalarının havası alınmalıdır.

DEVREYE ALMA ADIMLARI
KONTROL UYARILARI
Sisteme yeterli debi ve basınçta su beslemesi sağlanır.
Sistemin giriş vanası açılır.
Sistemde bulunan analizörler kalibre edilir.
Atık su ayar vanası ve ürün suyu vanası tamamen açılır.
Kartuş filtre üzerindeki vanadan sistemde olabilecek hava dışarı atılır.
Pano içerisinden yüksek basınç pompası termiği açılır.(Pompanın çalışması engellenir.)
Sistem kontrol panosundan AUTO konumuna alınır. Sistemde herhangi bir alarm durumu yok ise RO ünitesi otomatik olarak devreye girer.
Bu sayede düşük basınçta hava sistemden atılmış olur.
Kontrol panosu üzerinden sistem AUTO durumundan OFF konumuna alınarak sistem durdurulur.
Kontrol panosu içerisinden yüksek basınç pompa termiği kapatılır.(Pompa çalışır duruma getirilir.)
Sistem AUTO durumuna alınır.
Yüksek basınç pompası sonrası glob vanası ve atık su hattı glob vanası yardımı ile debi ve basınçlar çalışma parametrelerini (debi, basınç) sağlayacak şekilde ayarlanır.
Basınç göstergeleri, debimetreler, sıcaklık ve basınç şalterlerinin enstrümantasyon ve diğer ekipmanların uygun şekilde çalıştıkları kontrol edilir.
Pompaya enerji gelip gelmediği kontrol edilmelidir.
Solüsyonun konsantrasyonunun doğru şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilmelidir.
Seviye swich alçak seviyede sinyal verip vermediği kontrol edilmelidir.
Sistem girişindeki iletkenlik kontrol edilmelidir.
Sistem girişindeki pH kontrol edilmelidir.
Sistem girişindeki klor miktarı kontrol edilmelidir.
Sistem giriş hattındaki aktüatörlü/selenoid vananın açma / kapama konumları izlenmeli ve zamanında açıp, kapattığından emin olunmalıdır.
Sistem giriş hattındaki aktüatörlü/selenoid vanaya hava / enerji gelip gelmediği hava hortumundan ve enerji kablosundan kontrol edilmelidir. Bu kontrol vana açma kapama yapmadığı zaman yapılmalıdır.


Bu sistemlerde suyun kimyasallar yardımı ile ön arıtımı gerçekleştirilmektedir Ön arıtımda kullanılan kimyasallar; Klor, SBS, Asit, Antiskalant ve gerekli görüldüğü durumlarda Biosittir. Kullanılan kimyasallardan asit yakıcı özellikte olup SBMS, Kostik, Antisklant ve Klor‘dan farklı olarak bu özelliğe dikkat edilmesi gerekmektedir.


-RO ünitesinde, membranların susuz kalmamasına dikkat ediniz. Bunun için 2 gün ve daha kısa süreli duruşlarda -RO sistemini günde en az 1 kez ve 1 saat süreli devreye alınız.
-RO Ünitesi membran giriş basıncını sık sık kontrol ediniz. Basınç yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız ve    gerekli önlemleri alınız.
-RO Ünitesi ürün suyu iletkenliği ve atık su iletkenliklerini sık sık kontrol ediniz. İletkenlik değerlerinin yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız gerekli önlemleri alınız.
-RO Ünitesi membranlarının ömrü normal şartlar altında asgari 3 yıldır. Membran verimlerinin düşmesi veya membranların tıkanması halinde kimyasal yıkamalara rağmen verim yükseltilemiyorsa veya membranlar açılmıyorsa membranları yenileyiniz.
Tesisi oluşturan tüm aksamın ve elemanların, özellikle yaz aylarında direkt güneş ışınlarına maruz kalmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Kış aylarında tesis iç ortam sıcaklığı asgari 10°C olacak şekilde ısıtılmalıdır. Tesisin dışında kalan tüm aksamı (tanklar, boru devreleri, vanalar, enstrümanlar vb.) dış ortam koşullarına uygun olarak izole edilmelidir. Tesis herhangi bir nedenle durdurulacak ve ortam sıcaklığının 0‘ın altına düşme ihtimali var ise pompa ve boru devrelerinin boşaltılması, boş halde muhafaza edilmesi önerilir. Donmaya karşı; bekleyen RO ünitesinde düşük basınçta (2–3 bar) RO boru devresinde su sirküle edilmelidir.

Çözelti hazırlanırken kimyasala su ilave edilmemelidir. Her zaman suya kimyasal ilave edilmelidir. Herhangi bir patlamaya veya benzeri tepkimelere sebebiyet vermemek için, kimyasal suya çok yavaş ve az miktarda ilave edilmelidir.

RO Ünitesi ürün suyu debisi ile dreyn atık su debisini sık sık kontrol ediniz. Debilerde yükselme veya azalma halinde nedenlerini araştırınız ve gerekli önlemleri alınız.

Sistemin klor ihtiva eden su ile çalıştırılması önlenmelidir. Klor konsantrasyonu kontrol sık sık edilmeli, klor değeri 0 ppm (sıfır) olmalıdır. Ham suda klor mevcut ise Aktif karbon filtrasyonu veya SBMS dozajı ile klorun membranlara ulaşması kesinlikle engellenmelidir.

Kimyasal seviyeleri düzenli kontrol edilmeli, kimyasal tankı %20 seviyesine düşünce mutlaka ilgili kimyasal ilave edilmelidir.
Sistemde kullanılan kimyasallar birbiri ile karıştırılmamalıdır. Zehirlenme riski olabilir.

Temizleme işleminde kullanılacak pompabasıncı 2 -2,5 bar arasında olmalıdır.

kullanılacak filtre de 10" ve 5 mikron 3 adet spun iltre yeterlidir.

Reverse Osmosis Membran Yıkama İşlemi :

- Cihaz üzerindeki atık su vanası açılır,üretim vanası kapatılır.Cihaza beslenen su direkt olarak atıktan drenaja verilir.

-Yıkama tankında hazır bulunan ısıtılmı 25-30 oC sıcaklıkta saf su paslanmaz pompa vasıtasıyla membranlara beslenir.Sadece su ile devri daim yaptırılır ve pompa kapatılır.

- Membran yıkama kimyasalı yıkama tankına dökülür

-Pompa çalıştırılarak yaklaşık 15-20 dakika devir ettirilir

- Pompa kapatılır 15-20 dakika dinlendirilir.

-Pompa tekrar çalıştırılıp, 15 dakika kadar tekrar devir daim ettirilir.

-Pompa kapatılıp 15 dakika beklenir.

-Tanktaki kirli su boşaltılır. Kirli filtre yenisi ile değiştirilir

-Tanka saf su doldurularak 5 dakika kadar sirküle ettirilir.

-Daha sonra atık hattı gidere bağlanır ve tanktaki su tamamen boşaltılır.

-Tank temiz su ile durulanır.

-Yıkama tankında ısıtılmış (25-30 oC sıcaklıkta) saf su paslanmaz pompa ile membranlara besleme yapılır.(5-10 dakika) sadece su ile pompa kapatılır.

-

Hemodializ Ters Osmos Arıtım Şeması

 

SU ARITIMDA DEGAZÖR SİSTEMLERİ


Degazör Sistemleri, su içerisindeki karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan eriyik gazların giderimi için; su, Degazör’ün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen üniteye giriş yapar. Su, Degazör’ün üst kulesine doldurulmuş olan halkalarla temas ederek aşağı doğru süzülür. Aşağı doğru süzülür iken aşağıdan yukarıya Degazör fanının sağladığı hava verilerek suyun hava ile teması sağlanır. Hava suyun içerisindeki çözünmüş gazları bünyesine alır ve uçurur. Böylece ters akış prensibi ile suyun içerisindeki gazlar giderilmiş olur ve arıtılan su Degazör’ün alt kısmında depolanır.

 

      SU  ARITMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

       Tatlı su ve acı su ne demektir?
Toplam Çözünmüş Madde (TDS) suların mineral ve iyon zenginliğini gösteren önemli parametrelerden bir tanesidir. Çünkü, tabiatta sular, kaynaklarına göre, TDS konsantrasyonları açısından farklılıklar gösterirler. 1000 mg/Lt TDS konsantrasyonu "Tatlı Su" kaynakları için üst limittir. 1000 - 5000 mg/Lt TDS'ye sahip sular genel olarak "Acı Su" olarak tabir edilirken 5000-15.000 mg/lt TDS’ye sahip sular “Çok Acı Su” ve daha yüksek konsantrasyonlarda TDS içeren sular "Tuzlu Su" olarak tanımlanır. Sularda yüksek oranda TDS bulunması (>1000 mg/Lt) hemen her kullanım amacı için suda iyon giderme işlemini gerektiren bir durumdur. Bu tip bir suyun endüstriyel veya sosyal amaçlı su temininde, kısıtlı amaçlar haricinde kullanılamayacağı gibi, sulama suyu amaçlı olarak ta kullanılması mümkün değildir.
    Yüzey kaynaklı sular ile yeraltı suları arasında ne gibi farklar mevcuttur?
Tatlı sular, dere, göl, keson kuyular gibi yüzeysel su kaynaklarından ve yeraltı akiferlerinden temin edilir. Yüzeysel su kaynakları, yüzeye yakın olması nedeniyle genel olarak, derin kuyu sularına göre daha bulanık ve tortuludur. Yeraltı suları ise, kuyunun çekiş yaptığı yeraltı katmanlarına bağlı olarak, daha az bulanıklık ve tortu içermesine rağmen çözünmüş madde konsantrasyonu açısından daha zengindir. Genelde, yeraltı suları, kalite olarak yüzeysel su kaynaklarına göre daha yüksek vasıftadır. Yeraltı katmanları arasındaki süzülme esnasında yüksek miktarda katı madde, çözünmüş formda yeraltı suyuna karışır. Yeraltı sularının mineral konsantrasyonu açısından zengin olma sebebi de budur.
        Suyu ne derece arıtmak doğrudur?
Kullanım amacının gerektirdiğinden daha kaliteli bir su temin etmek, yatırımın maliyetini gereksiz artırmakla eşanlamlıdır. Aynı zamanda en ucuz sistemin seçilmesi de boşa yatırım yapılması anlamına da gelebilmektedir. Bundan dolayı, su arıtma sistemlerine ilişkin yatırıma girmeden önce biraz zaman ayırıp detaylı inceleme ve tetkiklerde bulunmak ve amaca uygun sistemin seçimini sağlamak çok önemlidir. Bu yapılmadığı takdirde, standartlara göre teklif veren firmaların tekliflerinin ilk aşamada elenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bununla birlikte, tüketici de işe yaramayan bir sistem satın almış olacaktır.
         Suyu içme suyu olarak kullanmayacağız, buna rağmen suyun arıtılması gerekli midir?
Musluklardan akan su, belki doğrudan içilmeyebilir, ancak dolaylı yollardan insan vücuduna girebilmektedir. Sebze-meyve yıkama, diş fırçalama ve vücut temizliğinde kullanılan suyun hijyenik olması önemlidir. Bunun dışında bina tesisatının ve evlerdeki cihazların korunması için suyun arıtılması gereklidir.        
         Her tür su arıtılarak içilir hale gelebilir mi?
Evet, ancak farklı karakterdeki sulara farklı arıtma prosesleri uygulanacaktır. Günümüz teknolojisi ile sadece tatlı su kaynaklarının değil, deniz suyu ve hatta atıksu kaynaklarının içme suyu haline getirilmesi mümkün olabilmektedir.
         Arıtma sistemleri nereden alınmalıdır?
Su arıtma sistemleri konusunun uzmanı olan insanları barındıran ve müşteriye satış öncesinde olduğu gibi satış sonrasında da destek verebilecek firmalardan alınmalıdır. Ucuz sistemler değil işe yarayacak sistemler, pahalı sistemler değil, ihtiyacı karşılayacak sistemler seçilmelidir.
         Suyun analizi yapılmalı mıdır? Su analizlerini nerede yaptırabilirim?
Sistem seçiminin doğru olması için mutlaka ham su analizinin yaptırılması gerekir. Hıfzısıhha Enstitüsü, Üniversiteler ve Özel Laborauarlarda su analizi yaptırmak mümkündür.
         Suda hangi analizler yapılmalıdır?
Evsel amaçlı kullanımlarda, su kaynağı hakkında genel bir fikir edinebilmek için

 • Ph,
 • İletkenlik,
 • TDS
 • Tortu,
 • Renk,
 • Bulanıklılık,
 • Toplam sertlik,
 • Klorür,
 • Nitrit,
 • Amonyak,
 • Nitrat,
 • Demir,
 • Mangan,
 • Alkalinite,
 • Toplam bakteri,
 • Koliform bakteri

gibi parametrelerin incelenmesi yeterlidir.
 Endüstriyel proses suyu hazırlama sistemlerinde ise, daha detaylı katyon ve anyon dengesini ortaya koyan analizlerin yapılması gereklidir. Ham su kaynağı olarak kuyu suları ve yüzey su kaynaklarının kullanıldığı durumlarda bu parametrelerin mevsimlere göre değişkenliği de incelenmelidir.

Katyonlar

Anyonlar

 • Kalsiyum
 • Bikarbonat
 • Magnezyum
 • Klorür
 • Sodyum
 • Sülfat
 • Potasyum
 • Nitrat
 • Demir
 • Florür
 • Mangan
 • Fosfat
 • Amonyum
 • Silika
 • Baryum

 

 • Stronsiyum

 

          Tortu filtrasyonu nasıl yapılır?
Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular, tortulu olarak değerlendirilir. Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun, tolere edilmesi pek mümkün olmayan bir parametredir.
 Tortunun çeşitli şekillerde giderilmesi mümkündür. Multimedya filtreler, kartuş filtreler, siklon tip seperatör filtreler, elek filtreler ve diskli filtreler bu amaca hizmet eden sistemlerden bazılarıdır. Multimedya filtreler dışındaki tüm sistemler sadece boyut filtrasyonu sağlarken, multimedya filtreler ile bulanıklılık ta giderilebilmektedir.
         Aktif karbon nedir? Nasıl bir arıtma sağlar?
Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde ve klor giderimidir. Aktif karbon malzeme, çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip oldukça porozif bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
 Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bu maddenin çeşitli türevlerinin bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
         Suyun dezenfeksiyonu nasıl yapılır?
Suyun içindeki mikroorganizmal yaşamın kontrolü amacıyla suyun dezenfekte edilmesi şarttır. Dezenfeksiyon işleminin, bir çok şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, en yaygın olarak klorlama ve ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri kullanılmaktadır. Gıda sanayinde ise ozonizasyon tercih edilen bir yöntemdir.
 Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanısıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar sonrasında 0,1-0,2 mg/l serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal üremeyi önleyecektir. Ancak yapılan klorlama işlemi sonrasında, serbest bakiye klorun aktif karbon veya sodyum metabisülfit dozlanarak sudan alınması, arıtma sistemi sonrasında suyu mikroorganizmal kirlenmeye açık hale getirecektir.
 Suyun dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan bir diğer yöntem ise, Ultraviyole Dezenfeksiyondur. Bu yöntemde, dalgaboyu 254.7 nanometre olan ultraviyole ışınımı kullanılır. Bu ışınım, suyun içindeki mikroorganizmaların, DNA yapısında bozulmaya sebep olup, üremeyi engeller. Ultraviyole sistemler, dezenfeksiyon amacıyla, oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. UV sistemleri ile dezenfekte edilen sular, atmosfere açık bir şekilde depolanmamalı ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ayrıca, voltaj düşümleri veya elektrik kesintileri UV dezenfeksiyon cihazlarının çalışmasına olumsuz etkisinin olduğu bilinmektedir. Sadece elektrik gerilimindeki salınımlar, UV sistemin etkinliğini %30’lar mertebesinde düşürebilmektedir. Ultraviyole sistemlerin,  tortulu ve bulanık olan sularda kullanılması durumunda, suyun UV ünite öncesinde hassas partikül tutma kabiliyetine sahip tortu filtrelerinden geçirilerek bulanıklılığının giderilmesi şarttır. Zira, mikroorganizmalar, büyük partiküllerin ışınımı engellemesi sonucu, UV üniteden canlı çıkabilmektedir. UV ünitelerin ayrıca peryodik bakımı önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak, peryodik olarak kuvars cam temizliğinin yapılması çok önemlidir. Bu temizliğin yapılmaması, UV ışınım etkinliğini azaltacaktır.
         Ozonizasyon nedir?
Klorlama yerine kullanılabilen ve klorlamadan çok daha etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir. Ancak yerinde üretilmesi ve pahalı bir yöntem olması kullanımını sınırlandırmaktadır.
         Arıtma sistemi seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
Sadece yatırım maliyetine bakılarak yapılan değerlendirmeler çoğu zaman yanlış sonuçlar verebilmektedir. Ama bu, en pahalı sistem en iyisi anlamına gelmemektedir. Sistem ve teklif değerlendirmesinde istenen sonuç için optimum şartları sağlayan dizayn seçilmelidir. Optimum şartların sağlanması ise aşağıdaki unsurlara bağlıdır.
     Seçilen su arıtma üniteleri, temin edilen çıkış suyu nihai kullanım amacına uygun olmalıdır. Kullanım amacının dışına çıkan her ünite, gereksiz yatırım ve işletme maliyeti anlamına gelir.
     Ünitelerin seçimi esnasında hidrolik kapasite değil, arıtma kapasiteleri gözönünde bulundurulmalıdır. Arıtma kapasitesine göre seçilmeyen bir ünite istenen verimi sağlamayacaktır.
    Sistem dizayn edilmeden önce detaylı bir ham su analizinin yapılmalıdır. Suyun içindeki kirletici parametrelerin ölçümü sistem dizaynında vazgeçilmez bir unsurdur.
         Sert su nedir?
Suyun sertliği, evsel, ticari ve endüstriyel kullanımlarda en çok rastlanan problemdir. Suyun sertlik sınıflaması şu şekilde verilebilir.

Çok yumuşak

0-2 Fr

Yumuşak

2-6 Fr

Orta sert

6-12 Fr

Sert

12-18 Fr

Çok sert

>18 Fr

        Fr (Fransız sertliği) ne demektir?
Fransız sertliği (Fr), Alman sertlik birimi (dH) ve mg/lt CaCO3 eşdeğeri ülkemizde yaygın olarak sertlik sınıflandırmasında kullanılan birimlerdir. Suyun içindeki sertlik iyonlarının konsantrasyonunu tanımlamada kullanılır. 1 Fr derecesi 10 mg/lt CaCO3 ve 1 dH=1,78 Fr sertliğine eşittir.

        Sert su kullanımı ne gibi problemlere sebep olur?
Sert suyun zararları
·         Sert su ile evsel kullanımlarda daha fazla sabun ve temizlik ürünü kullanılır.
·         Sert su değdiği her noktada temizlenmesi çok zor olan sabun çökeleklerine neden olur.
·         Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla çözünürlüğünü kaybeder ve geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır.
·         Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.
·         Sabun çökeleği banyo veya duş sonrasında insan derisine yapışır. Deri gözeneklerini tıkar ve saç tellerini kaplayarak sertleştirir. Deriye yapışan bu kütle, bakteri üremesi için elverişli bir ortam yaratır.
·         Sertlik mineralleri yemeklerde istenmeyen bir tat verir. Sert su ile yapılan buz buğulu bir görünümde olur.

        Su, sert ise yumuşatmak için ne yapılabilir?
Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır. İyon değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek çalışırlar. Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.
 Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir. Rejenerasyon esnasında önceden hazırlanmış olan tuzlu su çözeltisi reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur. Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları, sertlik iyonlarını reçine taneciklerinden ayırır. Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak tuz ve sertlik mineralleri tanktan atılır. Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır.
         Yumuşak su ile yıkanırken deri üzerindeki kayganlığa ne sebep olur?
Sertlik minerallerinin sudan alınması sabunun köpürmesini ve temizlik yapmasını kolaylaştırır. Yumuşak su ile banyo yapılırken, sabun çökeleği oluşumu yoktur. Deri üzerindeki kayganlık ise, doğal ve deri için faydalı olan insan derisi yağıdır.
          Yumuşatılmış su daha berrak buz yapar mı?
Yumuşak suda bulunmayan sertlik minerallerinin buzun kalitesi ile ilgisi yoktur. Buzun kalitesi doğrudan suyun içindeki çözünmüş iyonlarla ilgilidir. Buz yapmada en kaliteli su ters osmos ürün suyudur. Diğer arıtma sistemleri ancak buz yapımında kısmi iyileştirme sağlar. Kaliteli buzun yapılabileceği suyun maksimum TDS’i, 150 mg/lt olmalıdır.
         Yumuşatılmış suyun içindeki sodyumun sağlığa zararı var mıdır?
Normal sağlıklı insanlar için problem yoktur. Ancak, sodyum kısıtlamalı diyetli hastalarda dikkat edilmesi gereklidir. Ham su sertliği 30 Fr üstünde olan suların yumuşatılması sonucu elde edilen suyun içindeki sodyum konsantrasyonu içme suyu standartlarında izin verilen limit konsantrasyon olan 175 mg/lt değerini aşmaktadır.
         Doğal yumuşak su ile yapay yumuşatılmış su arasında ne  fark vardır?
Doğal yumuşak sular genel olarak asidik yapıya sahiptir ve çok az çözünmüş mineral içerir. Bu da suyu korozif yapar. Yumuşatıcılar vasıtası ile yumuşatılmış sular ise, bazik karakterde olup, orta derecede çözünmüş mineral içerir. Bu tip suların, önemli bir korozif etkisi yoktur.
         Yumuşatılmış su ile bahçe sulamak doğru mudur?
Ham su sertliği 30 Fr üzerinde olan suların yumuşatıldıktan sonra bahçe sulamada kullanımı sakıncalıdır. Çünkü su sertliği yükseldikçe suya verilen sodyum miktarı da artmaktadır. Sodyum ise, bitki ve otların sulama suyunda bulunması sakıncalı olan bir parametredir. Sodyum açısından zengin sularla sulanan otlar sarımsı renkte olur.
         Her türlü su kaynağı sulamada kullanılabilir mi?
Sulama amaçlı kullanılan suların TDS değerinin yüksek olmaması istenir. Hassas bitkilerin sulamasında 500 mg/Lt TDS, üst limittir. 1000 - 2000 mg/Lt TDS içeren suların ise hassas olmayan bitkilerin sulanmasında kontrollü olarak kullanımına izin verilebilmektedir. TDS açısından fazla zengin sularla sulanan toprak zaman içinde üzerinde bitki yeşermez duruma gelir.
         Ters osmos nedir?
Ters osmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf demineralize su teminine yönelik olarak kullanılan çapraz akışlı membran filtrasyon prosesinin genel adıdır.
         Ters osmos sistemler içme suyu üretiminde kullanılabilir mi?
Ters ozmos teknolojisi, sanayide demineralize proses suyu hazırlama amacıyla kullanıldığı gibi, meşrubat ve şişelenmiş içme suyu üretiminde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
         Ters osmos sistemde tutulan minerallere insan vücudunun ihtiyacı yok mu?
İnsan vücudunun bazı minerallere ve vitaminlere olan ihtiyacı doğrudur. Ancak, bu minerallerin istenen seviyede alınması için en doğru yol iyi ayarlanmış bir diyettir. Sözkonusu faydalı mineraller suda o kadar az miktarlarda mevcuttur ki, bir insanın günlük mineral ihtiyacını ne kadar çok su içerse içsin karşılayabilmesi mümkün değildir. Yapılan hesaplara göre bir insanın günlük mineral ihtiyacını içtiği sudan karşılayabilmesi için 250-300 Lt su içmesi gerekir.

Dolamit Filtre Ne İşe Yarar? : Özellikle ters Ozmos uygulaması sonrası, Ürün suyunun mineral ve PH dengesini sağlayan mineraldir.

        Lavabo ve tuvaletlerdeki kırmızı lekeler neden kaynaklanır ve nasıl giderilir?
Kırmızı lekeler suyun içindeki demiri gösterir. Suda demir çok çeşitli şekillerde bulunabilir. Giderilmesi ancak oksidasyon işlemi ardından çöktürme ya da filtrasyon ile mümkündür. Çözünmüş demir aynı zamanda yumuşatma reçinesi ile de giderilebilir.
         Lavabo ve tuvaletlerdeki mavi-yeşil renk neden kaynaklanır ve nasıl giderilir?
Mavi-yeşil renkli lekeler suda bakır olduğunu gösterir. Su yumuşatma reçinesi ile giderimi mümkündür.
         Suda kurşun ne anlama gelir?
Kurşun insan sağlığı için ciddi bir risktir. Suya kurşun kurşunlu borulardan ve contalardan karışabilir. Kurşun insanlarda, hipertansiyon, duyma zorluğu, anemi, böbrek hastalığı ve zeka geriliği yapar. Kurşunun sudan giderilmesi ancak ters osmos ünite veya iyon değiştirme yöntemi ile mümkündür. 

Atık Su Arıtım Tesisleri

 

 

·  Oteller, siteler, okullar askeri birlikler vs. yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksuyun arıtımı

·  Geçici yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuyun arıtımı

·  Endüstriyel atıksuların doğrudan veya kimyasal arıtma sonrası biyolojik arıtımı

·  Evsel atıksulardan sulama suyu elde edilmesi.

·  Evsel ve endüstriyel atık suların farklı amaçlar için geri kazanımı.

Proses açıklaması:
Sürekli giriş - kesikli çıkış prensibine göre çalışan aktif çamur prosesinde havalandırma ve çökeltme prosesleri aynı tank içinde, periyodik olarak havalandırma işleminin durdurulması ile gerçekleştirilir. Havalandırma işlemi sırasında bakteriler biyokimyasal etkinlikleri ile atık su içindeki kirlilik oluşturan askıda ve çözünmüş haldeki organik maddeleri parçalayıp oksitleyerek giderir. Bu amaçla gerekli oksijen ve tam karışımlı ortam blower (hava üfleyiciler) tarafından sağlanır.

Havalandırma işleminin durdurulması ile aynı hacim içinde bu kez çökelme başlar. Bu işlem sırasında biyolojik olarak arıtılmış atık su aktif çamurundan ayrıştırılır. Ayrışma sonrasında arıtılmış atık su boşaltma pompasıyla deşarj edilir. Deşarj hattı üzerine sıvı klor enjekte edilerek arıtılmış suyun dezenfeksiyonu sağlanır. Arıtılmış su bu haliyle veya ileri arıtımdan geçirilerek bahçe sulama amacıyla kullanılabilir. Atık sudaki organik maddelerle beslenip çoğalan aktif çamurun ihtiyaç fazlası olan kısmı aktif çamur prosesinde çok azdır. Tamamen gübre niteliğindeki bu çamur yılda birkaç kere üniteden vidanjör yardımıyla alınarak uzaklaştırılır.

Atıksu arıtma ünitesinin operasyon safhaları otomasyon ünitesi ile yönetilir.Otomasyon ünitesi atıksu debisindeki dalgalanmalara karşı çıkış suyu kalitesinin sürekliliğini güvence altına alır. Tesisin operasyonlarıOtomasyon ünitesinin programlanabilme özelliği sayesinde istendiğinde teknik servis veya kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Ünitedeki tüm ekipman otomasyon panosundan kontrol edilerek manuel olarak da devreye girip çıkabilir.Otomasyon üzerinde yer alan elektrikli ekipmanın çalışma/arıza uyarıları ile kullanıcı arızalardan haberdar olur.Otomasyon sistemi atıksuyun en verimli ve ekonomik şekilde arıtarak uzun vadede kazanç sağlar.

Geri kazanım :
Atıksu arıtma tesisinin arıttığı su sulama amaçlı kullanılabileceği gibi ek aksesuarlar ve ileri biyolojik arıtma süreçleri eklenerek yüksek kaliteli sulama suyu da elde edilebilir. Atıksu sulama dışındaki farklı kullanımlara uygun şekilde de geri kazanılabilir.

Enerji Tasarrufu :
Opsiyonel aksesuarlar arasında sunulan ve otomasyon ünitesi ile entegre çalışabilen enerji tasarrufu ekipmanları uzun vadede tesisinizi çok daha ekonomik işletmenizi sağlar.

Konfor ve kullanım kolaylığı :
Atıksu arıtma tesisi ses Seviyesi çok düşüktür Özellikle sitelerde yakınındaki evler için sıkıntı yaratmaz. Koku ve sinek oluşturmaz. Çok az bakım gerektirdiği için işletme personeli ihtiyacı çok düşüktür

ATIK SU ARITMA SİSTEM GENEL PRENSİBİ VE SİSTEM ŞEMASI

Evsel biyolojik atıksular terfi (dengeleme) havuzuna sepet tip ızgaradan geçerek iletilir. Izgarada, büyük çaptaki katı maddeler atıksudan uzaklaştırılması sağlanır ve böylece atıksuyun kirlilik yükleri, katı maddelerin pompalara zarar vermesi önlenmesi sağlanır. Atıksu terfi havuzunda optimum şartlarda ve sürede bekler ve seviye kontrollü çalışan dalgıç tip terfi pompası yardımı ile biyolojik arıtma sisteme aktarılır.
Biyolojik arıtma ünitesi olan havalandırma havuzunda havalandırma sonucu, organik maddelerin askıda büyüyen mikroorganizmalar tarafından parçalanması olayı gerçekleşir. Askıda büyüyen mikroorganizmalar suyun içerisinde bulunan organik maddeleri parçalayarak H2O ve CO2’e çevirirler. Sistemdeki havalandırma havuzu tam karışımlı rejime göre çalışır ve havalandırma işlemi, blowerdan temin edilen havayı ince kabarcıklar şeklinde atıksuya ileten difüzörlerle sağlanır.
Sürekli çalışan sistemlerde havalandırma havuzundan cazibe ile su çöktürme havuzuna alınır. Kesikli sistemlerde havalandırma ve çöktürme aynı tanklarda gerçekleşir. Havalandırma havuzunda oluşan biyolojik yumakların bu havuzda çöktürülerek sudan ayrılması temin edilir. Aktif çamur çökelmesi havuzun üst yüzeyinde serbest çökelme, biraz altında engellenmiş (ara kesitli) çökelme ve havuz tabanında sıkışmalı çökelme şeklinde olur. Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemlerinde havalandırma havuzunda gereken arıtma veriminin sağlanması amacıyla havuz içerisinde faaliyet gösteren mikroorganizma sayısını (MLSS) sabit bir değerde tutmak gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla çöktürme havuzu tabanında çökelen çamur geri devredilir. Kesikli sistemlerde çamur geri devrine gerek yoktur. Periyodik aralıklarla çamur uzaklaştırılması sağlanır. 
Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemlerinde çökeltme havuzundan arıtılmış su dezenfekte edilmek üzere boruda klorlama (dezenfeksiyon) yapılır. Atıksu arıtma tesisinde dezenfektan olarak %10-15'lik Sodyum Hipoklorit çözeltisi kullanılır. Klorlanan arıtılmış su alıcı (kanal,dere,deniz,kurudere yatağı vb.) ortama deşarj edilebilecektir.
İsteğe göre ilave filtrasyon seçenekleri ile birlikte arıtılmış suyun geri kazanımı mümkün olabilir. Geri kazanılan su ilgili mevzuatlar çerçevesinde analizler neticesinde yeşil alanların sulanmasında kullanılabilir.

 

 

ATIK SU ARITIM SİSTEM ŞEMASI

Atık yağlar, atıksularla beraber yada ayrı ayrı olarak büyük sorundur. Atık yağlar hem çevreye zarar verir hemde atıksu hatlarında arıtma tesislerinde, kanalizasyon şebekesinde tıkanmalara, daralmalara yol açarak zamanla maliyeti yüksek arızalara neden olurlar. Ayrıca arıtma tesisleri verimliliği göze alındığında atık yağlar verimi olumsuz etkileyen zamanla birikmeler yaparak arıtma tesisini iş görmez durumu getirebilmektedir.

NÖTRALİZASYON CİHAZI NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR

NÖTRALİZASYON CİHAZI ÇALIŞMA PRENSİBİ

Nötralizasyon Tankı
Kimyasal atık sularının yerel kurumlarca belirlenen deşarj değerlerinde indirgenerek bertaraf edilmesi gerekir.
Asitli sıvı atıkları direkt şebekeye veya giderlere dökersek mevcut boru sistemlerinde ciddi hasarlara neden olur.

Tankın Çalışma Prensibi:
Nötralizasyon işlemi için en yaygın ve ekonomik yöntem asidik kimyasal atığın kalsiyum karbonat ile temas etmesini sağlamaktır. Nötralizasyon tankın içindeki kireçtaşı dilimleri sayesinde tanka giren pH 3 sıvı, tankın içinden pH 5,5-8,5 gibi çıkar.
Tankın içindeki kayaç dilimler boyut olarak 2,5 – 7,5 cm arasında olmalıdır ve %90'dan fazla kalsiyum karbonat içermelidir.
Kalsiyum karbonat asitlerle reaksiyona girer ve zararsız doğal tuzlarla CO2'ye dönüşür.
Tuzlar tortu halinde tank dibine çöker, CO2 suyla karışarak karbonik asit oluşur ve bu karbonik asitler alkali atıkları nötralize eder. Bu şekilde nötralize olmuş sıvı kanalizasyona gönderilebilir.

Hidroklorik Asit ile Kimyasal Tepkime Örneği:
CaCO2 + HCl = CaCl2 + CO2
(CO2 havaya karışır)

Kullanım Yerleri:

 • Hastaneler ve tıbbi laboratuvarlar
 • Okulların ve üniversitelerin laboratuvarları
 • Yoğuşmalı kazanlarda
 • Asitli atık su üreten işletmeler
 • Akü depolama alanlarıKapasite (eviye)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

Giriş / Çıkış

20 litre (2 eviye)

400

300

220

350

1,5"

60 litre (4 eviye)

500

400

350

500

2"

120 litre (8 eviye)

500

450

600

750

3"

210 litre (16 eviye)

750

500

600

750

4"

300 litre (22 eviye)

750

750

600

750

4"

410 litre (30 eviye)

950

950

550

750

4"

570 litre (40 eviye)

950

800

800

1000

4"

660 litre (50 eviye)

950

950

800

1000

4"

Tank malzemesi PP veya HDPE dir

GRİ SU NEDİR ?

Beden temizliğinde (duş, küvet, lavobada) kullanılan az kirlenmiş atık su yaklaşık on yıldan beri gri su arıtma tesisleri ile arıtılmaktadır. Bu konuda piyasa daha başlangıç döneminde olmasına rağmen arıtma teknolojisi çok ileri seviyededir.

Her geçen gün dünya ve ülkemizde su sıkıntısı artmaktadır. Su sıkıntısını en aza indirmek için suyumuzu daha verimli bir şekilde kullanmamız gerekir. Suyumuzu verimli kullanmanın en basit ve en etkili yolu, evlerimizde kullandığımız suları içme suyu ve içme suyu kalitesinde olmayan sular diye sınıflandırmaktır. Bu sayede içme suyu kalitesinde olması gerekmeyen suların yerine geri kazanılmış suları kullanarak içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabiliriz. İçme suyu kalitesinde olmayan sulara örnek olarak tuvalet rezervuarları, çamaşır yıkama, bahçe sulama ve araba yıkama gibi temizlik işlerinde kullanılan suları gösterebiliriz. Bu alanlarda geri kazanılmış su kullanılmasıyla %50’ye varan oranlarda tasarruf sağlayarak hem su faturamızın düşmesini sağlarız hem de doğal su kaynaklarımızı korumuş oluruz.

Gri Su
Gri su, siyah su  (tuvalet suyu) haricindeki bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır, yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en büyük orana sahiptir.  Genellikle evsel atık suyun %50-%80 i gri sudur.

Şekil 1. Günlük su tüketim oranları

Gri Suyun İçeriği, Özellikleri ve Bileşenleri
Gri su evsel aktivitelerin bir yansımasıdır ve nitelikleri yaşam standardına, sosyal ve kültürel alışkanlıklara, evde yaşayan insan sayısına ve evde kullanılan kimyasallara bağlıdır. Banyodaki lavabo, duş ve küvetten gelen gri su en az kirlenmiş gri su kaynağıdır. Ortalama bir gri suyun toplam organik yüke (BOİ) %40-%50 gibi bir katkısı vardır. Ayrıca gri su evsel atık suda bulunan toplam askıda katı maddelerin (AKM) dörtte biri ve toplam fosforun üçte ikisinden fazlasını içerir. Bulaşık ve çamaşır deterjanları gri sudaki fosforun ana kaynağıdır. Mutfak lavabosundan gelen, yiyecek parçaları içeren su ile çamaşır yıkamadan gelen su duştan ve lavabodan gelen gri suya göre çok daha kirlidir. Bu yüzden dolayı bütün gri sular tam olarak gri su statüsünde değildir ve gri suyun özelliğine göre farklı temizleme metodu kullanmak gerekmektedir.Şekil 2. Başlıca gri su kaynakları

Tablo 1. Su analiz değerleri karşılaştırması[Disinfection of greywater, 2007]


Su Kalite Parametreleri

Az Kirli Gri Su

Çok Kirli Gri Su

BOİ (mg/L)

59- 424

48 - 890

KOİ (mg/L)

100 - 645

361 - 1815

TOC (mg/L)

40 - 120

84 – 582

AKM (mg/L)

30 - 303

35 - 625

Amonyak (mg/L)

<0.1 – 15.0

<0.1 - 4.6

Bulanıklık (NTU)

23 - 240

103 - 148

pH

6.4 – 8.1

5.2 – 10.0

Toplam koliform bakteri (1/mL)

101 – 105

102 – 106

Toplam e-koli (1/mL)

101 – 105

102 – 106

Tablo. 1’deki analiz değerleri bölgesel şebeke suyunun kalitesine bağlı olarakta değişiklik gösterebilir.

Gri Suyun Uygulama Aralığı ve Kullanım Suyu için Kalite Gereksinimleri
Gri suyun yeniden kullanım suyu olarak kullanılmasını sağlayan sistemler ucuz fakat emek yoğun bir yapıdan pahalı ve kompleks fakat kullanımı rahat ve kullanışlı bir yapıya doğru sıralanabilir. Arıtılmış gri suyun evlerde tuvalet rezervuarları ve çamaşır yıkamada tekrar kullanılabilmesi için mutlaka Membrane Biyoreaktör gibi gelişmiş arıtma teknolojileriyle arıtılması gerekmektedir. Aksi halde hijyenik olmayan koşulların oluşmasına sebep olunur.

Su kullanılan mekânların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu yüzden dolayı gri su geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı yerin standartlarına uygun olması gerekmektedir. Genel olarak işlemden geçmiş gri sudan elde edilmiş kullanım suyu, hijyenik ve mikrobiyolojik olarak güvenilir, renksiz ve bütünüyle katı atıklardan arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su saklanmaya başladıktan birkaç gün sonra dahi koku oluşturmayacak kalitede olması lazımdır. Mevcut bilimsel araştırmalara göre, bu suların tuvalet rezervuarları, çamaşır yıkama, bahçe sulama, süs havuzlarında kullanımı ve yüzey sularına doğrudan deşarj etmenin uygun olduğu kanıtlanmıştır.

BAŞLICA ARITILMIŞ GRİ SU KULLANIM YERLERİ

1- SULAMA 2- TUVALET REZERVUARI 3- ÇAMAŞIR YIKAMA 4- SÜS HAVUZU 5- ARABA YIKAMA 6- TEMİZLİK 7-YANGIN SÖNDÜRME

Tuvalet Rezervuarları
Tuvalet rezervuarlarında kullanılacak suyun kalitesiyle alakalı ülkemizde bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat Almanya’da tuvalet rezervuarlarında kullanılacak suyun kalitesini belirleyen bazı şartlar bulunmaktadır. Örneğin Tablo 4 deki değerler Berlin Senato Ofisi tarafından açıklanmıştır tuvalet rezervuarları kullanım suyu kalite şartlarını göstermektedir. Tablodaki toplam koliform ve e-koli için istenen hijyen şartları AB standartlarındaki yıkanma suyu değerleri (76/160/EEC) doğrultusunda belirlenmiştir.  Sınır değerleri sabit olduğunda insanların bu suyla temasları ve hatta yuttukları varsayılsa bile bu kişiler herhangi bir sağlık riski ile karşı karşıya kalmazlar. Bu katı şartlar sağlığı ilgilendiren Pseudomonas aeruginosa içinde geçerlidir. Pseudomonas aeruginosa, bağışıklık yetersizliği olan hastalarda solunum ve idrar yollarının, yanıkların ve açık yaraların fırsatçı patojenidir aynı zamanda kanda da enfeksiyonlar yapabilir. BOİ7 ve oksijen doygunluğu da temizlenmiş suyun raf ömrü için kalite kriterleridir.

Tablo 2: Tuvalet rezervuarı için gerekli kalite şartları [SenStadt, 2003].


Parametre

Değer

BOİ7

< 5 mg/l

Oksijen doygunlugu

> 50%

Toplam koliform bakterisi A)

< 100/ml

Fekal koliform bakterisi A)

< 10/ml

Pseudomonas aeruginosa   B)

< 1/ml

A) AB 76/160/EEC yönetmeliğine uygun
B) Alman içme suyu standartlarına uygun
Çamaşır Yıkama
Çamaşır yıkamak için tavsiye edilen kullanım suyu kalite şartları Tablo 2 deki verilerle aynıdır. Tablo 2 deki değerlere sahip arıtılmış gri su ve şebeke suyu ile yıkanan çamaşırlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda şebeke suyu ve arıtılmış gri su ile yıkanan çamaşırlar arasında kurutma işleminden sonra bile hijyenik açıdan hiçbir fark olamadığı ispatlanmıştır. Sonuç olarak çamaşır makinelerinde kullanım suyu olarak arıtılmış gri suyun kullanılmasında hiç bir sakınca yoktur.
Bahçe Sulama
Sulama suyu için gerekli olan su değerleri DIN 19650 standartları tarafından düzenlenmiştir. Bu kalite şartları tarım, bahçecilik, kırlık alanların yanı sıra parklar ve spor tesislerinde kullanılan suların hijyenik ve mikrobiyolojik yönleriyle ilgilidir.
Tesisat Bağlantısı

Duş ve lavabolardan gelen gri su tesisat boruları, pis su tesisat (kanalizasyon) borularından ayrı bir şekilde çekilerek sisteme bağlanmalıdır. Ayrıca şebeke ve kullanım suyu hatlarının hiç bir şekilde bir birine bağlantısı olmamalıdır. Hatta kullanım suyunun geçtiği boru hattı farklı bir renkte olmalıdır ki şebeke suyu hattı ile arasındaki fark kolayca anlaşılabilsin. Bahçe sulama ve temizlik işleri için bırakılan arıtılmış gri su muslukları içilmez işareti ile etiketlenmelidir.

Arıtma Teknolojileri
Gri su arıtma sistemleri uygulamaların özelliğine bağlı olarak düşük maliyetli basit cihazlardan,  yüksek maliyetli gelişmiş arıtma sistemlerine doğru sıralanabilir.
Gri suyu arıtmak için en verimli sistemler fiziksel arıtma işlemleriyle birleştirilmiş biyolojik arıtma sistemlerdir. Bu sistemlerin başında MBR sistemleri gelmektedir.

Gri su geri kazanımı için teknoloji seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Planlanan mevki
 • Uygun alan
 • Kullanıcı ihtiyaçları
 • Yatırım ve bakım maliyetleri

Gri su geri kazanım sistemi arıtma aşamaları:

 • Birincil arıtma / dengeleme deposu
 • İkincil biyolojik arıtma / filtrasyon deposu
 • Kullanma suyu deposu

Önemli gri su geri kazanım sistemleri:

 • Yapay Sulak Alanlar (Wetlands)
 • Döner Biyolojik Reaktörler (Rotating Biological Contactors – RBC)
 • Ardışık Kesikli Rektörler (Sequencing Batch Reactors – SBR)
 • Membran Biyoreaktörler (MBR)

 

Gri Su Geri Kazanım Sisteminin çalışma prensibi

Gri su geri kazanım sisteminde kullanılan depolarda oluşabilecek kokuları önlemek için havalık hattı olmalıdır, eğer mümkünse havalık hattı evin drenaj hattı havalandırmasından ayrı bir şekilde çatıya kadar çıkarılmalıdır. Sistemin kurulacağı mekâna bağlı olarak, taşma çıkışı geri su akış seviyesi göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli ve sisteme kanalizasyon suyunun girmesi önlenmelidir.

Sistem Dizaynı

Gri su geri kazanım sistemleri, gri suyu toplayan, depolayan, organik madde miktarını düşüren ve hijyenik hale getirerek AB standartlarındaki kalite gereksinimlerini karşılayan ve sürekli olarak yüksek kalitede kullanım suyu sağlayan sistemlerdir. Bu konuda çeşitli üreticilerin üretmiş olduğu farklı sistemler mevcuttur.

Arıtma teknolojisine bağlı olarak sistemin büyüklüğü değişir. Kurulacak sistemin kapasitesi hesaplanırken su ihtiyacı ve gri su miktarı (duştan, lavabodan, küvetten toplanan su) göz önünde bulundurularak yapılır, bazı istisnai durumlarda çamaşır makinesi, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesinden gelen suda sisteme dâhil edilir.

Depolama hacmi kullanıcının su tüketim alışkanlıklarına bağlı olduğu kadar kullanım suyu gereksinimlerine de bağlıdır. Genellikle kullanım suyu ihtiyacı ile gri su üretimi arasında bir tutarlılık vardır. Bundan dolayı, kirli ve kullanım suyu depolama kapasiteleri gün içinde kullanım suyu ihtiyacından çok olmamalı.

Gri su geri kazanım sistemleri, merkezi ve bireysel sistemler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Merkezi sistemler farklı evler veya binalardan gelen gri suyu ev/bina dışındaki bir bölgede toplayıp arıtırken,  bireysel sistemlerde bir veya daha çok daireden gelen gri su bina içerisinde toplanıp arıtılır.
 
Bireysel sistemlerin bir avantajı depolama ve dağıtım boruları bina içerisinde sadece kısa mesafeler için bağlanır. Diğer bir taraftan merkezi sisteme kıyasla daha küçük hacimlerde olduğundan dolayı daha küçük mekânlara kurulabilir, fakat bireysel gri su geri kazanım sistemleri genellikle daha yüksek yatırım ve bakım maliyetine sahiptir.

Depo hacimleri arıtma teknolojisine bağlı olarak farklılık gösterir. Membran Bioreaktör (MBR) sistemleri şu anda kullanılan en ideal gri su geri kazanım sistemi olarak dünyada kabul görmektedir. Bunun sebebi arıtılan suyun çok yüksek kalitede olması ve sistemin az yer kaplamasıdır. Şayet sistemin kurulacağı mekan çok küçükse membran filtre hacmini artırarak kirli su ve kullanım suyu depolarının hacmini büyük ölçüde küçültülür.

 

Membran Biyoreaktorler (MBR):

Membran biyoreaktörler gelişmiş aktif çamur yöntemleri olarak nitelendirilir. Membranlardaki mikro gözenekler sayesinde katı sıvı ayrımı ileri seviyede yapıldığı için ikincil bir temizleme prosedürüne gerek duyulmamaktadır. Sistem, bir ön arıtma deposu ve MBR deposundan oluşmaktadır. Sistemin çalışma prensibi kısaca şöyledir, ön arıtma deposuna alınan su biyolojik olarak arıtıldıktan sonra gri su bakterisiz atık su elde etmek için 0,10 – 0,15 bar basınç altında membran zarına doğru ilerler ve membran filtrelerden süzülerek partiküllerden, mikroplardan, bakterilerden ve virüslerden arındırılır. Membran biyoreaktör sisteminden elde edilen suyun kalitesi diğer sistemlere göre çok daha yüksektir. Ayrıca MBR sistemleri geleneksel arıtma sistemlerine göre daha kısa sürede arıtma işlemini gerçekleştirdiğinden dolayı sistem için daha küçük yere ihtiyaç duyulmaktadır. MBR sistemleri de kendi içerisinde de hollow fibre, ve plaka tipi olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategoriler arasında plaka tip membran sistemleri kimyasal gerektirmeden ve ters yıkama ile kendi kendini temizleme özelliğine sahip sistemlerdir. Özellikle Almanya’da ispatlanmış teknolojisi ile MicroClear® filtreler gri su geri kazanım sistemlerinde öncelikli tercih edilen filtrelerdir.

Sistemin akış diyagramı

Almanya’da Giessen Üniversitesinde yapılan araştırmalar sonucunda MicroClear® membran filtreler ile yapılan testlerde alınan sonuçlar şu ana kadar elde edilmiş en iyi sonuçlar olarak gözlemlenmiştir.

Arıtılmış suyun kalitesi


PARAMETRELER

Birim

Sonuç

BOİ

mg/L

< 5

KOİ

mg/L

< 30

AKM

mg/L

< 1

Bulanıklık

NTU

< 1

e-koli

1/100mL

Bulunamadı

Koliformlar

1/100mL

< 1

Virüslerin engellenmesi

%

99.9999

Gri Su Geri Kazanımının Avantajları?

·%50’ye varan su tasarrufu
·Kullanım su olarak (şebeke) içme suyunun kullanılmasını önlemek.
·Doğal su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması
·Şebeke suyu dağıtım hatlarındaki yoğunluğun azalması
·Gri su özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için değerli bir kaynaktır
·Siyah suya göre çok daha hızlı ve kolay arıtma
·Elde edilen suyun hijyen şartlarını sağlayacak nitelikte olması

 

Kaynaklar:

1. Aktif Grup Çalışmaları 2009/1, 2009
2. IKZ Haustechnik, sayı 5, Mart 2009
3. Fbr Information Sheet, 2005
4. Disinfection of Greywater, 2007

 

 

PAKET YAĞ TUTUCULAR 

“ 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir . Atık yağlar donarak atıksu hatlarında tıkanmalara neden olur.” 

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (WWF) açıkladığı bilgilere göre, kullanıldıktan sonra kontrolsüzce atılan yağların müthiş bir su kirlenmesine yol açtığı ve sadece 1 litresinin 1 milyon litre suyu kirlettiiği açıklandı. 

Evsel atık nedeniyle oluşan su kirliliğinin yüzde 25'ini bitkisel atık yağların oluşturduğu, sudan hafif olduğu için su yüzeyinde kalan bitkisel yağların havadan suya oksijen transferini engellediği, canlılarının yaşamını olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Özellikle lokanta ve fast-food türü işletmelerin atık yağ oluşturmada önemli rol oynadığı,  atık yağlarını kontrolsüz ve yağ tutucular kullanmadan kanalizasyona dökerek su kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.  Ayrıca donan yağ birikerek atıksu borularını tıkar.  Bu nedenle üretimlerinde yağ kullanan tesislerde ve işletmelerde kesinlikle su giderlerine yağ tutucu sistemler takılmalı atık yağlar kanalizasyon hatlarına ulaşmadan burada tutulmalıdır.
 

YAĞ TUTUCU MONTAJ ŞEMASI

ATIK YAĞLARIN ZARARLARI NASIL ÖNLENİR ? Atık yağlar mevcut gidere yağ tutucu cihaz takılmasıyla kontrol altına alınır. Atık yağlar yağ tutucuda hapsedilir ve periyodik olarak temizlenerek uzaklaştırılır.  

TOPLANAN YAĞLAR NE YAPILIYOR ? Yağ tutucuda ayrışan ve tutulan atık yağlar biodizel tesislerinde veya yeniden kazanım tesislerinde değerlendirilerek yakıt, sabun gibi maddelere dönüşür. Bu şekilde hem çevre kirliliği önlenmiş hemde ekonomik geri dönüşüm sağlanmış olur.

ATIK YAĞLAR MUTLAKA YAĞ TUTUCU KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMALIDIR !!!

YAĞ TUTUCULARIN ÖZELLİKLERİ 

 

YAĞ TUTUCU MONTAJ ŞEMASI

Atık sularda ki yağın fiziksel yöntemler ile giderilmesi amacıyla imal edilen, paket yağ ayırma birimidir.Fiziksel özelliğinden dolayı (suya göre yoğunluğu az olduğundan) yağın ünitenin yüzeyinde toplanması sağlanır. Yağlı su, yağ tutucu tankı içinden laminer akımla geçirilir. Akış sırasında, yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olan yağ zerrecikleri yağ tutucunun yüzeyine doğru yükselir. Yağ tutucudan atık suyun geçirilmesi sırasındaki hız, ünitenin boyutları belirlenirken esas alınacak temel kıriterdir. Haznenin boyutları, yağ tutucu çıkışına kadar, atık su içindeki yağın, yüzeyde toplanmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Ünite üzerine toplanan yağ,  bir savak vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır.

STANDART ÖZELLİKLERİ

 • " Paslanmaz çelikten, HDPE malzemelerden ve st 37 karbon çeliğinden modellerimiz vardır.
 • " Kullanılacağı yere göre, yer üstüne veya yer altına monte edilebilir ,
 • " Montajı kolaydır, DIN 4040 ve 4041 uygundur .
 • " Temizlik ve bakımı kolaydır.
 • " Katı atık tutucu sepet ızgara standarttır.
 • " Yağ tutucu hacimleri net iç hacimleridir.

 

MAX. DEBİ
(Lt/sn)

TİP

KAPASİTE
(Litre)

BOYUTLAR (mm)

Boy

Yükseklik

En

Giriş/

Çıkış

 1

YAĞ-TUT 1

375

1000

750

500

100

2

YAĞ-TUT 2

703

1250

750

750

100

3

YAĞ-TUT 3

937

1250

1000

750

125

4

YAĞ-TUT 4

1200

1500

1000

800

125

5

YAĞ-TUT 5

1500

1500

1000

1000

125

6

YAĞ-TUT 6

1800

1800

1000

1000

150

7

YAĞ-TUT 7

2000

2000

1000

1000

150

8

YAĞ-TUT 8

2500

2500

1000

1000

200

10

YAĞ-TUT10

3000

3000

1000

1000

200

 • Ölçüler değiştirilebilir. İsteğe göre imalat yapılabilir.
 • Daha büyük kapasiteli imalatlarımız vardır.
 • Yer altı ve tezgah altı modellerimiz vardır.

KULLANIM ALANLARI ;

 •   Toplu yemek üretim tesisleri,
 •   Lokanta ve kafeteryalar,
 •   Oteller, tatil köyleri, 
 •   Mezbahalar, kesim evleri,
 •   Et ve balık işleme tesisleri, 
 •   Oto tamir ve bakım yıkama   servisleri,
 •   Üretimde yağ kullanan tesislerin   tamamı,
 •   Arıtma tesisleri, kentsel atık su    arıtma tesisleri. 
 • ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE TASARIM YAPILMAKTADIR.
 •  Sanayi ve evsel atık suların özelliklerine göre özel tasarım ürünler imal edilmektedir.
 • 0,2 lt. / sn.’ den 200 lt. /sn. kapasiteye kadar üretilmektedir.
 • Temizlik ve bakımları son derece kolaydır.
 •  Yağ seviyesi ve birikimini haber veren sesli ve ışıklı alarm sistemi vardır.
 • Tam otomatik çalışan sistemler imal edilmektedir.
 • Çamur ve yağ pompaları ile otomatik olarak boşaltılır.
 •  İmalatta isteğe göre İthal AISI 304 paslanmaz çelik ve epoksi kaplı karbon çeliği kullanılır.

FİLTRASYON VE SU SİSTEMLERİ

Su Arıtım Sistemlerinde En Kaliteli, En Sağlıklı ve En Ekonomik Mühendislik Çözümleri

Su Arıtma Sistemlerinde Bakım Onarım

Fiyat Alınız

Dünyanın önde gelen filtre üreticilerinin önde gelen firmaları ile çalışan firmamız, sektöründe ; profesyonel hizmet anlayışı ile 10 yılı geride bırakmıştır.

birbirinden çok farklı yapıdaki suların filtrasyonu için çok çeşitli çözümlere sahiptir. Bu sular genellikle ; soğutma suları, derin kuyu suları, proses suları,

fabrika atığı sulardır. Bu suların ağırlıklı olarak kullanıldığı alanlar ; otomotiv sektörü, belediyeler, tekstil sanayi, plastik sanayi, petrokimya sanayi,

gıda sanayi, kağıt sanayi, çimento sanayi, güç santralleridir Filtrasyon Sistemlerimizin  diğer uygulama alanlarını da ; hastaneler, iş ve eğlence merkezleri,

gökdelen tipi yüksek binalar, oteller ve golf sahaları oluşturmaktadır.
Filtre Sistemlerimizin başlıca kullanım alanları;
•             Endüstriyel Alanlar,
•             Sulama Sistemleri,
•             Belediyeler olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilmektedir.
Başlıca ürün çeşitlerimiz;
•             Otomatik Filtreler (Kendi kendini temizleyen hidrolik, elektronik kontrollü, vakumlu ve fırçalı elek filtreler),
•             Plastik Filtreler,
•             Metal Filtreler,
•             Hidrosiklon,
•             Gübre tankları,
•             Yosun Filtrelerinden oluşmaktadır.

 

Metal Filtreler

Metal Filtre    *  25-180m3 kapasiteli

Yatay ve dikey gübre tankları 60-350 lt kapasiteli

Otomatik Kendi Kendini Temizleyen Filtreler

 • Hidrolik ve Elektronik kontrol                      * Elektronik kontrollü redüktör motor
 • 40 ve 100 m3/ saat kapasiteli                     * 40 ve 100 m3/ saat kapasiteli                                        

Hidrolik ve Elektronik kontrol                      *  Elektronik kontrollü redüktör motor

 • 120- 180 m3/ saat kapasiteli                     *  120- 400 m3/ saat kapasiteli   

 

      Plastik Filtreler

 

Model  Mini Plastik Filtre- Model Ekonomik Plastik Filtre

3- 12 m3/ saat kapasiteli.......................................... 25 m3/ saat kapasiteli

Disk ve elek iç takım alternatifi                           

 

Double Plastik Filtre                                   Plastik Vakum Elek Filtre

50- 80 m3/ saat kapasiteli